drukuj

Sprawozdanie z działalności FWPN za rok 2021

W roku 2021 roku obchodziliśmy podwójny jubileusz: 30 lat podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz 30 lat istnienia naszej Fundacji, której powołanie do życia w październiku 1991 roku wynikało z postanowień traktatowych. A jako że nadal obowiązywały obostrzenia związane z kolejnymi falami pandemii COVID-19, obchody jubileuszowe odbyły się hybrydowo.

Z okazji jubileuszu Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zainicjowała specjalną linię projektową „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN” z preferencyjnym dofinansowaniem do 80 proc. kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Od lutego do końca listopada można było realizować wnioski poświęcone m.in. takim zagadnieniom, jak: przyszłość traktatu polsko-niemieckiego, diagnoza i wypełnianie deficytów w dialogu polsko-niemieckim, innowacyjne projekty z zakresu edukacji historycznej i współczesnych relacji polsko-niemieckich, zmiana klimatu jako wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich, zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach oraz wyzwania związane z pandemią COVID-19 dla obu społeczeństw.

Punktem kulminacyjnym jubileuszu była konferencja rocznicowa #30latFWPN zorganizowana 26 listopada w siedzibie Fundacji. Z uwagi na pandemię odbyła się w formie hybrydowej z ograniczonym udziałem publiczności i była transmitowana na żywo w mediach społecznościowych. Życzenia okolicznościowe przekazali zdalnie Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych RP, i Heiko Maas, minister spraw zagranicznych RFN. Filmowy skrót z konferencji rocznicowej jest dostępny na: https://fwpn.org.pl/mediateka/wideo

O projektach i wydarzeniach zrealizowanych w roku 2021 mogą Państwo przeczytać w naszym rocznym sprawozdaniu publikowanym w formie elektronicznej, w którym prezentujemy wybrane projekty własne i koosperacyjne realizowane wspólnie z naszymi partnerami. Interaktywny PDF sprawozdania pozwala na odwiedzenie stron internetowych partnerów lub konkretnych projektów. (https://fwpn.org.pl/publikacje/sprawozdania/)

Pełna lista dofinansowanych w 2021 roku przez Fundację projektów zewnętrznych w podziale na priorytety, w tym także lista dofinansowanych przez FWPN publikacji, które ukazały się w 2021 roku, została zamieszczona oddzielnie na naszej stronie internetowej: http://fwpn.org.pl/publikacje/sprawozdania/.

Zapraszamy Państwa do lektury naszego sprawozdania.


Pliki do pobrania