drukuj

Spotkanie Koła Dyskusyjnego Polska w Berlinie

Polska i Niemcy w pułapce geopolitycznych zawirowań? To pytanie, które wskutek ostatniej eskalacji konfliktu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem stało się niepokojąco aktualne, zajmowało uczestników Koła Dyskusyjnego Polska podczas pierwszego spotkania w nowym roku 10 stycznia 2020 r.

Biorąc pod uwagę obecną erozję liberalnego ładu światowego oraz powrót polityki i rywalizacji wielkich mocarstw, w której to USA, Chiny i Rosja nadają ton w dyskusji, zaproszeni eksperci starali się z polskiej i z niemieckiej perspektywy znaleźć możliwości odnalezienia się Unii Europejskiej w tej nowej geopolitycznej rzeczywistości oraz radzenia sobie z jej nieprzewidywalnymi skutkami  dla polityki bezpieczeństwa.       

Michał Baranowski, dyrektor warszawskiego biura German Marshall Fund, wyjaśniał obecnym gościom, dlaczego ciągłe stawianie na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi e jako jedyny  gwarantujący bezpieczeństwo Polski jest ponadpartyjnym konsensusem. Jana Puglierin, właśnie nominowana nowa dyrektor berlińskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR), określiła podejście niemieckiej polityki zagranicznej, w tym bezpieczeństwa, jako „strategiczną cierpliwość” ubogą w treści, ale stawiającą na powściągliwość.

Mimo różnic w postrzeganiu głównych rywalizujących światowych mocarstw oraz stosunku do nich obaj prelegenci podkreślali fundamentalne wspólne interesy Polski i Niemiec w ramach sojuszu euroatlantyckiego oraz NATO jako niezbędnej kotwicy bezpieczeństwa dla UE: Dopóki jej emancypacja w sferze polityki bezpieczeństwa pozostanie marzeniem o przyszłości, dopóty nic się w tej sprawie nie zmieni. Według Baranowskiego i Puglierin należałoby wykorzystać duży potencjał polsko-niemieckiej współpracy w polityce bezpieczeństwa i obrony, żeby osiągnąć długofalowy cel autonomii Europy w tej sferze. Brakuje w tej fundamentalnej kwestii bowiem alternatyw do wizji Emanuela Macrona, na którą zarówno w Berlinie jak i w Warszawie patrzy się z nieufnością.