drukuj

Specjalna edycja kwartalnika literackiego FA-art

Szersza prezentacja młodej literatury niemieckojęzycznej w bieżącym numerze kwartalnika „FA-art” nawiązuje do dwóch numerów pisma, które młodej literaturze niemieckojęzycznej poświęciliśmy w latach 90. (2/1995 oraz 3/1996). Wtedy kwartalnik literacki opublikował teksty kilkudziesięciu prozaików i poetów niemieckojęzycznych urodzonych w latach 50. i 60. – wielu z nich stało się ważnymi postaciami życia literackiego. Tym razem „FA-art” postanowił zaprezentować młodszych autorów, a za datę graniczną przyjęliśmy rok urodzenia 1970. Ta generacja autorów jest w Polsce wciąż mało znana. 

W sumie kwartalnik prezentuje 16 fragmentów prozy i 20 zestawów wierszy. Poza prezentacją, ale w związku tematycznym z literaturą niemieckojęzyczną, pozostają niektóre publikowane w niniejszym numerze teksty w dziale szkiców i recenzji.

Większość publikowanych fragmentów prozy i wierszy przetłumaczyli z języka niemieckiego rówieśnicy autorów, niektórzy z nich wcześniej potwierdzili swe translatorskie umiejętności w rozstrzygniętym przez nas na początku bieżącego roku konkursie, który był elementem całego projektu, a został zorganizowany we współpracy z Centrum Informacji o Książce Niemieckiej w Warszawie.

więcej