drukuj

Rozpisanie konkursu o Nagrodę im. Tadeusza MazowieckiegoKto może wziąć udział w konkursie ?


O nagrodę mogą ubiegać się polsko- i niemieckojęzyczni dziennikarze oraz rozgłośnie i redakcje. Prace, które po raz pierwszy ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i które odpowiadają warunkom konkursu można zgłaszać w kategoriach: Prasa, Radio, Telewizja, „Dziennikarstwo na Pograniczu”. Publikacje w internecie należy zgłaszać w odpowiedniej kategorii w zależności od dominującej formy przekazu danej pracy (tekst, dźwięk, obraz). Nagrodę specjalną „Dziennikarstwo na Pograniczu“ jury przyzna za pracę, która zostanie nadesłana bezpośrednio do tej kategorii. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda w wysokości 5.000 euro. Najlepsze prace wybierze jury, w którym zasiadają dziennikarze i przedstawiciele organizatorów konkursu. W roku 2017 Województwo Lubuskie ufunduje także nagrodę specjalną w kategorii „Dziennikarstwo na pograniczu”. Nagroda w tej kategorii wyniesie również 5000 euro.


Jakie prace można zgłaszać do konkursu?


Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada. Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Tematy prac mogą dotyczyć wszystkich aspektów relacji polsko-niemieckich, a także wspólnej polsko-niemieckiej historii, zarówno tej dawnej jak i najnowszej. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.


Do kiedy można nadsyłać prace?


Zgłoszenia we wszystkich kategoriach można nadsyłać do 10 stycznia 2017 roku. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni i nagrodzeni w ramach X Polsko-Niemieckich Dni Mediów 31 maja 2017 roku. Gospodarzem X Dni Mediów jest Województwo Lubuskie.


Zasady nadsyłania prac do konkursu


Każdy dziennikarz może zgłosić tylko jedną pracę w jednej kategorii (artykuł / program, nie ich cykl). Rozgłośnie, redakcje i wydawnictwa mogą również zgłosić tylko jedną pracę. Długość pracy prasowej nie może przekraczać 25.000 znaków, a czas trwania programu radiowego i telewizyjnego 60 minut.

Spośród nadesłanych prac jury składające się z niezależnych ekspertów i przedstawicieli organizatorów wybierze najlepsze materiały w czterech kategoriach konkursowych (Prasa, Radio, Telewizja oraz „Dziennikarstwo na Pograniczu”).

Zasady składania prac w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu”:

Tematycznie praca musi w sposób przykładny dokumentować integrację, przemiany i nowe wyzwania codzienności na pograniczu  

Oprócz tego praca musi być opublikowana:
 • w medium (Prasa, Radio, Telewizja), którego główna siedziba mieści się w jednym z regionów partnerskich. Zaliczają się tu także biura korespondentów. oraz
 • przez dziennikarza mieszkającego w jednym z regionów partnerskich.
Za regiony partnerskie uznaje się granice polskich województw (Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego) lub niemieckich krajów związkowych (Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Wolnego Państwa Saksonia).

W tej kategorii składać można prace prasowe, radiowe i telewizyjne. Obowiązuje objętość jak dla innych kategorii (długość pracy prasowej do maks. 25.000 znaków, czas trwania programu radiowego i telewizyjnego do maks. 60 minut).

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami. Prace niezgodne z warunkami nie będą przyjmowane do konkursu.

PRASA (artykuły prasowe z dzienników i czasopism oraz artykuły opublikowane w Internecie):

 1. Proszę dodać plik do internetowego formularza rejestracji (adres do rejestracji: www.dpjp.de/pl/)
  Plik powinien by
  ć w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT lub
 2. przesłać plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT  mailem na adres: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
  W przypadku prac w formacie PDF proszę również załączyć tekst DOC/DOCX, aby można było sprawdzić długość pracy. lub
 3. Proszę przesłać plik w formacie PDF, DOC/DOCX, RTF, TXT lub ODT na dwóch płytach CD/DVD listownie na podany niżej adres. Jedna z płyt przekazywana jest do archiwum konkursu, druga – służy do przygotowania prezentacji prac konkursowych dla jurorów.

RADIO i TELEWIZJA:

Prosimy o przesłanie pracy na dwóch płytach DVD/CD (dopuszczalne formaty dla prac radiowych to: MP3, MP4; dla prac telewizyjnych: MPG, AVI). Jedna z płyt przekazywana jest do archiwum konkursu, druga – służy do przygotowania prezentacji prac konkursowych dla jurorów.

Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2016 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania.

W przypadku rejestracji online na stronie www.dpjp.de/pl/, należy zgrać prace radiowe i telewizyjne na płytę w dwóch kopiach i niezwłocznie przesłać pocztą.

Prace w języku polskim można składać przez internet pod adresem www.dpjp.de/pl/ lub pocztą na adres biura FWPN w Warszawie, niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor danej pracy.

Magdalena Przedmojska
koordynator projektów, specjalista ds. nowych mediów i komunikacji zewnętrznej
Fundacja Wspó
łpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
Polska

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje:
Magdalena Przedmojska
magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl
tel. + 48 22 338 62 73

Prace w języku niemieckim można składać przez internet pod adresem www.dpjp.de lub wysłać pocztą na adres Biura Nagrody w Dreźnie niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor danej pracy.

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje:
Heidrun Müller
Sächsische Staatskanzlei
Büro des Deutsch-Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreises
Archivstr. 1
D-01097 Dresden
Niemcy
dpjp@sk.sachsen.de lub hm@muellerundbuenker.de
Telefon: +49 (351) 56 36 28 01, Mobil: +49 177 246 5130

W przypadku nominacji pracy do finału konkursu, autorzy prac telewizyjnych i radiowych zobowiązani są do nadesłania drogą elektroniczną do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na adres magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl zapisu audycji w formie tekstowej (jako plik Word lub RTF) w terminie do 7 dni od uzyskania informacji o nominacji.


Niezależnie od kategorii zgłaszanej pracy i formy jej nadesłania miejsce pierwszej emisji / publikacji w 2016 roku musi być jednoznaczne, a w razie konieczności także możliwe do zweryfikowania. Jednoznaczny musi być także fakt, że praca ukazała się drukiem lub została wyemitowana po raz pierwszy w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Jeśli pracę opublikowano / wyemitowano w Polsce i w Niemczech, powinna ona zostać zgłoszona do konkursu w tym kraju, w którym miała miejsce pierwsza publikacja / emisja. Nie jest możliwe zgłoszenie tej samej pracy w dwóch różnych językach po stronie polskiej i niemieckiej.

Nadesłana dokumentacja i nagrania nie podlegają zwrotowi.


Prawa autorskie


Wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie zgłaszający przekazuje organizatorom Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego prawo do publikacji i prezentacji nadesłanych prac w ramach Polsko-Niemieckich Dni Mediów oraz uroczystości wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej oraz w publikacjach, na stronach internetowych związanych z nagrodą i w innych publikacjach elektronicznych. Przekazanie praw dotyczy także przypadku, w którym współautorami prac fotografowie.

Ponadto, w przypadku przyznania nagrody, zgłaszający wyraża zgodę na przedruk, emisję nagrodzonej pracy w całości lub w częściach lub zamieszczenie na stronie internetowej organizatorów. Nadesłanie pracy, do której zgłaszający nie posiada praw, nie powoduje odpowiedzialności organizatorów.

Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.


Pliki do pobrania


Formularz zgłoszeniowy 2017 w pliku Word i PDF dostępny jest na dole strony.

Komunikat prasowy

PODWÓJNY JUBILEUSZ – XX Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego – Wręczenie nagród podczas X Polsko-Niemieckich Dni Mediów – Województwo Lubuskie ogłasza nagrodę w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu“ – Termin zgłoszeń dla wszystkich kategorii: 10 stycznia 2017 roku

Po raz dwudziesty rozpisano konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Organizatorzy zapraszają do udziału dziennikarzy z obu krajów, których prace pogłębiają wiedzę o kraju sąsiada i pozwalają na lepsze wzajemne zrozumienie. Zwycięzcy zostaną odznaczeni w ramach X Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach 31 maja – 1 czerwca. Gospodarzem X Dni Mediów jest Województwo Lubuskie. Od  2013 r. Nagroda Dziennikarska nosi imię Tadeusza Mazowieckiego w uznaniu dla działalności dziennikarskiej tego działacza na rzecz praw obywatelskich i pierwszego demokratycznego premiera Polski po roku 1989.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w trzech kategoriach: Prasa, Radio i Telewizja, a wysokość każdej z nich wynosi 5000 euro. Fundatorami Nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć regionów partnerskich: trzy kraje związkowe – Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa – Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie. Kolejną kategorią konkursową jest „Dziennikarstwo na Pograniczu”, gdzie nagrodę w wysokości 5000 euro sfinansuje w tym roku Województwo Lubuskie.

Z okazji rozpisania konkursu Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak podkreśliła, że „Dni Mediów i uroczystość wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej to świetna okazja do spotkania i wymiany poglądów. To także czas, by móc podzielić się doświadczeniami. Panele tematyczne poruszające wiele gałęzi życia po obu stronach granicy pozwalają na sąsiedzkie poznanie. Budują również transgraniczne więzi tak ważne we wciąż integrującej się Europie. Tego typu spotkania dają ogromną bazę do rzetelnego i sumiennego przedstawiania sytuacji w Polsce i Niemczech. Tadeusz Mazowiecki, patron Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej, powiedział kiedyś, że pojednanie ‘jest możliwe tylko wtedy, jeśli się nie żywi do siebie wzajemnych obaw’. Myślę, że praca dziennikarzy i współpraca podczas Dni Mediów ma przede wszystkim rozwiewać wszelkie obawy i istniejące jeszcze czasami, choć myślę, że coraz rzadziej, bariery“.

Warunki uczestnictwa

Polscy i niemieccy dziennikarze oraz rozgłośnie i redakcje z Polski i Niemiec mogą zgłaszać do konkursu prace, które po raz pierwszy ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w internecie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Prace opublikowane w języku polskim należy zgłaszać do biura Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a te w języku niemieckim – do Biura Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej w kancelarii Wolnego Państwa Saksonia, niezależnie od tego, jakiej narodowości jest autor. Warunki konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne będą od 14.11.2016 na stronie www.fwpn.org.pl/aktualnosci.

Prace we wszystkich kategoriach można zgłaszać do 10 stycznia 2017 roku. Uczestnicy zgłaszający prace w kategorii Prasa lub prace prasowe w kategorii „Dziennikarstwo na Pograniczu” mają wybór pomiędzy dwoma sposobami zgłaszania prac – pocztą do biura w Warszawie (prace w języku polskim) i Dreźnie (prace w języku niemieckim) lub poprzez internetowy system rejestracji: www.dpjp.de/pl. Warunki i formularze konkursowe dostępne są na stronie www.fwpn.org.pl/aktualnosci.  

Kontakt
Magdalena Przedmojska

koordynator projektów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: + 48 (22) 338 62 73
faks: + 48 (22) 338 62 01
mail: magdalena.przedmojska@fwpn.org.pl

Heidrun Müller
Büro des Deutsch-Polnischen Journalistenpreises

Staatskanzlei des Freistaats Sachsen

Archivstraße 1, D-01097 Drezno, Niemcy
Telefon: +49 (351) 56 36 28 01
Fax: +49 (351) 56 36 28 00
Mobil: +49 177 246 5130
mail: dpjp@sk.sachsen.de, hm@muellerundbuenker.dePliki do pobrania