drukuj

Rekordowa liczba zgłoszeń w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską

Do XI edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską zgłoszono rekordową liczbę prac z Polski i z Niemiec. W sumie nadesłano 158 zgłoszeń z materiałami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi. To ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku, kiedy do konkursu nadesłano 77 zgłoszeń. Niemal równa liczba prac konkursowych z Polski (80) i z Niemiec (78) świadczy o podobnym zainteresowaniu problematyką polsko-niemiecką w obu krajach. Największą dotychczas liczbę zgłoszeń odnotowano w pierwszej edycji konkursu w 1997 roku. Nadesłano wówczas 124 prace konkursowe.

Oceniając tak duże zainteresowanie konkursem o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską Albrecht Lempp, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, powiedział: "W związku z tym, jak wielkie znaczenie mają media w kształtowaniu naszych opinii w życiu politycznym i społecznym, cieszy fakt, że mamy tak dużo zgłoszeń do konkursu. Dla mnie szczególnie ważne jest to, że dziennikarze – świadomi swojej odpowiedzialności – starają się w swojej codziennej pracy dostarczyć odbiorcy materiał najwyższej jakości”.

Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się 19 czerwca 2008 roku w Teatrze Zamkowym przy Pałacu Nowym w Poczdamie-Sanssouci. Gospodarzem uroczystości jest Kraj Związkowy Brandenburgia.

Współorganizatorami XI konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską są Fundacja Roberta Boscha i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Uroczystość wręczenia Nagrody będzie punktem kulminacyjnym I Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się w dniach 18-20 czerwca 2008 roku w stolicy Brandenburgii. Ponad 100 przedstawicieli świata mediów z Polski i z Niemiec będzie mieć okazję do profesjonalnych rozmów jak również do osobistych spotkań. Tym samym organizatorzy mają nadzieję stworzyć trwałą polsko-niemiecką platformę spotkań i wymiany poglądów dla dziennikarzy, twórców mediów i medioznawców. Kategoria
Liczba wniosków