drukuj

Projekt: My, berlińczycy!

Poszukiwanie polskich śladów w 300-letnich dziejach Berlina, zbadanie wkładu Polaków w społeczny i kulturalny rozwój miasta oraz sposobu jego postrzegania przez Polaków - to cele projektu realizowanego przez Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. W stolicy Niemiec 2 kwietnia uroczyście zaprezentowano pierwszą część projektu "My berlińczycy! Polacy w historii Berlina (XVII-XXI wiek)": blisko 500-stronicowy zbiór tekstów źródłowych stanowiących refleksje polskich autorów na temat Berlina.

Za rok zaś ruszyć ma wystawa "My berlińczycy!" przygotowywana we współpracy z Fundacją Muzeum Miejskim w Berlinie i Muzeum Narodowym w Poznaniu. Jej celem jest zapoznanie widza z sylwetkami sławnych i nieznanych polskich imigrantów, polskimi symbolami, wkładem polskiej sztuki i nauki w rozwój wielokulturowego miasta. Wystawa ma pokazać także na nowo zmienne i niełatwe dzieje stosunków polsko-niemieckich.

Zaprezentowana książka pt. "Berlin. Polskie perspektywy, XIX-XX wiek" jest pierwszym usystematyzowanym zbiorem tekstów źródłowych polskich autorów na temat miasta. Jak powiedziała jego współredaktor Dorota Danielewicz-Kerski, chodziło o pokazanie opisów miasta, tego, jak Polacy postrzegali stolicę Prus, a później Niemiec. Na zbiór składają się teksty sławnych oraz nieznanych polskich autorów, którzy odwiedzili Berlin, osiedlili się w tym mieście, listy i wspomnienia. Dwa rozdziały poświęcono tekstom polskich robotników przymusowych oraz żołnierzy. Wśród autorów figurują m.in. Józef Ignacy Kraszewski, Bolesław Prus, Witold Gombrowicz, Stanisław Przybyszewski, Wojciech Kossak czy Marian Brandys.

Zbiór wydany został przez Berlin Story Verlag.

miejsce: Louise-Schroeder-Saal, Rathausstr. 15, 10178 Berlin | termin: 02.04.; 11 Uhr