drukuj

Prezentacja wyników i debata Barometr Polska-Niemcy 2019

Wspólny kierunek, różne perspektywy. Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy Barometr Polska-Niemcy 2019

Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na prezentację wyników i debatę

Stosunki polsko-niemieckie raz zajmują czołówki mediów, potem tygodniami jest o ich politycznym wymiarze cisza, choć na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej cały czas wiele się dzieje. Tak było też przez ostatnich 12 miesięcy. Rok 2019 to jednocześnie rok wielu okrągłych rocznic, przypominających te najtrudniejsze momenty w polsko-niemieckiej historii. Obchodzimy również okrągłe rocznice wydarzeń współczesnych, pozytywnych, które były krokami milowymi w budowaniu partnerskich stosunków między oboma krajami: trzydziestolecie rozpoczęcia procesu transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej, dwudziestą rocznicę dołączenia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz piętnastolecie rozszerzenia Unii Europejskiej. Wszystko to wpływa na oceny wzajemnych relacji. Opinie Polaków i Niemców mają prawo się różnić, w zależności od odmiennych doświadczeń, położenia geograficznego i roli obu państw w powyżej wymienionych procesach. Te różne spojrzenia należy poznać i zrozumieć, aby kształtować konstruktywną współpracę. Zarówno rocznice, jak i obecnie toczone dyskusje wokół Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej mobilizują również do refleksji nad postrzeganiem przez oba społeczeństwa spraw globalnych: roli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji w porządku światowym oraz oceny ich przywódców.

Barometr Polska-Niemcy 2019 przynosi odpowiedzi na pytania:

•    Czy 80 lat po wybuchu II wojny światowej wydarzenie to, w polskich i niemieckich opiniach, nadal wpływa na wzajemne relacje?
•    Czy polskie społeczeństwo odczuwa uznanie wpływu Polski i Polaków na przemiany demokratyczne 1989 roku, których okrągłą rocznicę świętujemy? Jak często Niemcy przypisują Polsce i Polakom taki wpływ?
•    Jak 20 lat po wejściu Polski do NATO i 15 latach polskiej obecności w UE Polacy i Niemcy postrzegają skutki tych wydarzeń dla bezpieczeństwa i stabilizacji w Europie?
•    Jakie oceny Polacy i Niemcy wystawiają światowym przywódcom i gdzie są tu największe różnice? 
•    Czy w relacjach z krajem sąsiada powinniśmy, zdaniem respondentów, nastawiać się bardziej na kompromis czy obronę swoich własnych interesów?

Program prezentacji wyników i debaty w dniu 28 maja 2019 w Warszawie: https://www.isp.org.pl/pl/wydarzenia/wspolny-kierunek-rozne-perspektywy-polskie-i-niemieckie-spojrzenia-na-wzajemne-relacje-oraz-porzadek-swiatowy-barometr-polska-niemcy-2019

Program prezentacji wyników i debaty w dniu 20 czerwca 2019 w Berlinie:

https://www.kas.de/veranstaltungen/detail/-/content/deutsch-polnisches-barometer-2019