drukuj

Prezentacja katalogu wystawy „Codzienność. Praca przymusowa 1938-1945”

Prezentacja  katalogu wystawy „Codzienność. Praca przymusowa 1938-1945”

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Centrum Dokumentacji Pracy Przymusowej w Berlinie-Schöneweide zapraszają na prezentację polskiej edycji katalogu wystawy stałej  Centrum „Codzienność. Praca przymusowa 1938-1945” i dyskusję o polskiej i niemieckiej pamięci o robotnikach przymusowych. Prezentację poprowadzi Jerzy Haszczyński, dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Jego rozmówcami będą dr Roland Borchers, pracownik naukowy Centrum Dokumentacji Pracy Przymusowej w Berlinie-Schöneweide i redaktor polskiej edycji katalogu, Katarzyna Madoń-Mitzner z Domu Spotkań z Historią w Warszawie i Archiwum Historii Mówionej oraz Jakub Deka, przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Zapraszamy we wtorek 27.02.2024 r. o godz. 18.00 do siedziby Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na ul. Zielną 37 w Warszawie.

RSVP do 23 lutego:

whatsnext@fwpn.org.pl

Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek

Centrum Dokumentacji Pracy Przymusowej znajduje się w historycznym miejscu dawnego obozu pracy w Berlinie-Schöneweide. Centrum, otwarte na terenie części byłego obozu w 2006 roku należy do Fundacji Topografia Terroru. Placówka o charakterze wystawienniczo-archiwistyczno-edukacyjnym, kładzie nacisk na losy cywilnych robotników i robotnic przymusowych. W 2013 roku otwarto wystawę stałą przedstawiającą  pracę przymusową w okresie narodowego socjalizmu jako zjawisko masowe i powszechne. Tytuł „Codzienność. Praca przymusowa” należy rozumieć dwojako: wystawa obrazuje życie codzienne robotnic i robotników przymusowych, pokazuje jednak także, że należeli oni do codzienności społeczeństwa niemieckiego podczas II wojny światowej. W centrum wystawy znajduje się historia cywilnych robotników przymusowych, którzy – w liczbie 8 milionów osób – byli najliczniejszą  grupą ludzi pracujących na terenie Trzeciej Rzeszy.  Katalog dokumentuje najistotniejsze treści wystawy wraz z licznymi, częściowo nieznanymi fotografiami, dokumentami oraz obiektami. Zawiera także liczne biogramy robotników przymusowych oraz Niemców – sprawców, czerpiących zyski z owego procederu, biernych obserwatorów i tych udzielających pomocy.