drukuj

Polsko-Niemieckie Dni Mediów: Dziennikarze mogą akredytować się jeszcze do 5 czerwca

W dniach 18-20 czerwca 2008 w Poczdamie odbędą się pierwsze Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Pod hasłem: „Polityczno-medialna machina: Polska i Niemcy w europejskich doniesieniach medialnych” odbędą się debaty i dyskusje panelowe stanowiące doskonałą okazję do podjęcia intensywnego dyskursu na temat obecnego stanu stosunków polsko-niemieckich. Szczególnym uroczystym akcentem tego wydarzenia będzie ogłoszenie nazwisk laureatów i wręczenie Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej przyznawanej już po raz jedenasty. Uroczystość ta odbędzie się 19 czerwca w Teatrze Zamkowym Pałacu Nowego w Poczdamie-Sanssousci. Zainteresowani akredytacją dziennikarze mogą zgłaszać się jeszcze do dnia 5 czerwca.

W 2008 roku po raz pierwszy odbędą się Polsko-Niemieckie Dni Mediów. Ich organizatorami są Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha. Gospodarzem imprezy jest w tym roku niemiecki kraj związkowy Brandenburgia. Podczas Dni Mediów, 19 czerwca odbędzie się całodzienne Forum Mediów, które polskim i niemieckim dziennikarzom stworzy okazję do poruszenia zarówno fundamentalnych, jak i aktualnych kwestii pracy dziennikarzy w obszarze stosunków polsko-niemieckich. Dni Mediów to dla dziennikarzy także możliwość dyskusji z najwyższej klasy ekspertami.

W debatach i panelach dyskusyjnych wezmą udział m.in.: Minister Spraw Wewnętrznych RFN Wolfgang Schäuble, Minister Sprawiedliwości RP Zbigniew Ćwiąkalski, redaktor naczelny „Gazety Wyborczej“ Adam Michnik, redaktor naczelny dziennika „Die Welt“ Thomas Schmid, wiceprezes Grupy Wydawniczej Polskapresse Tomasz Wróblewski, jak również zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej“ Marek Magierowski i Andrzej Talaga, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika”. Na zakończenie Forum Mediów ogłoszone zostaną nazwiska laureatów XI Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej. Uroczystość wręczenia nagrody nastąpi w Teatrze Zamkowym Pałacu Nowego w Poczdamie-Sanssouci. Uroczystą mowę wygłosi prof. Władysław Bartoszewski, Pełnomocnik Premiera ds. Dialogu Międzynarodowego.

Od 1997 roku Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska promuje najlepsze prace, które otwarcie i obiektywnie ukazują rzeczywistość kraju sąsiada. Nagroda pieniężna w każdej kategorii (radio, telewizja i prasa) wynosi po raz pierwszy 5.000 euro. Pod koniec marca br. niezależne jury nominowało do finału tegorocznej edycji Nagrody 18 prac. W sumie do XI edycji konkursu napłynęło 158 zgłoszeń (80 z Polski i 78 z Niemiec). W roku 2008 współorganizatorami konkursu i współfundatorami nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha. Do tej pory organizatorami były niemieckie kraje związkowe Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia oraz polskie województwa: Lubuskie, Dolnośląskie i Zachodniopomorskie zmieniające się co roku w roli gospodarza tej imprezy.

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie www.dnimediow.org  oraz www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl