drukuj

Polsko-niemiecka szkoła letnia dla dziennikarzy z Ukrainy

Różnorodność mediów i opinii, jako zadanie polsko-niemieckiej szkoły letniej dla młodych dziennikarzy z regionalnych i lokalnych mediów na Ukrainie.

W dniach 21 września – 1 października 2017r. 17 młodych dziennikarzy i dziennikarek z lokalnych i regionalnych mediów z różnych części Ukrainy miało okazję teoretycznego i praktycznego zapoznania się z metodami pracy ich zachodnich kolegów po fachu.  

Naukowcy z dziedziny komunikacji z uniwersytetów w Bambergu i Rzeszowie, jak i również wykładający w Warszawie i Krakowie eksperci z zakresu prawa prasowego oraz dziennikarskich form prezentacji, przekazali podczas warsztatów tematycznych między innymi, jak funkcjonują systemy medialne w Polsce i Niemczech. Uwaga skupiona była oczywiście na mediach lokalnych i regionalnych.  W programie, który realizowany był we Lwowie i  w Rzeszowie przewidziane były również:

-          aktualne trendy w niemieckim dziennikarstwie lokalnym,

-          pytania o etykę dziennikarską i odpowiedzialność za tzw. fake news,

-          wizyta w redakcji polskiej telewizji oraz w radiu w województwie podkarpackim,

-          rozmowy z lokalnymi politykami o ich kontaktach i współpracy z mediami,

-          wizyta w miejscach pamięci w regionie granicy polsko-ukraińskiej.

Na koniec szkoły letniej, która dzięki lwowskim promieniom słońca faktycznie zasłużyła na swoją nazwę, uczestnicy zostali zaproszeni przez urzędującego obecnie konsula generalnego Rafała Wolskiego do dyskusji o roli mediów w stosunkach polsko-ukraińskich. Opinię na powyższy temat z ukraińskiej perspektywy przedstawił Prof. Markijan Malski, który w latach 2010-1014 pełnił funkcję Ambasadora Ukrainy w Warszawie, oraz opowiedział o swoich doświadczeniach z mediami w pracy dyplomatycznej.

Zainteresowanie udziałem w ofercie szkolenia, które FWPN przygotowała we współpracy z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem we Lwowie oraz Stowarzyszeniem Badań dziennikarskich w Rzeszowie, było ogromne, otrzymaliśmy 61 zgłoszeń.  Wybranych zostało 15 dziennikarek oraz 2 dziennikarzy z różnych regionów Ukrainy. Pracują oni dla lokalnych gazet, portali internetowych oraz stacji telewizyjnych i w najbliższym czasie przekażą zdobytą wiedzę i zebrane doświadczenia do wiadomości publicznej w swoich lokalnych mediach.

Kontynuacja projektu i dalsza współpraca zaangażowanych w projekt partnerów przewidziana jest na rok 2018. Od tej chwili stworzona internetowa platforma służyć będzie wymianie i współpracy przedstawicieli mediów. Zaplanowano również praktyki dla ukraińskich dziennikarzy w polskich redakcjach. Reasumując, potencjał transgranicznej współpracy w regionie jest bardzo duży. 

Nasza polsko-niemiecka inicjatywa wzmacniającą pluralizm na Ukrainie została sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec i jest częścią programu „Rozbudowa relacji ze społecznością cywilną krajów partnerskich Europy wschodniej oraz Rosji“.  

FWPN jest przekonana, że wieloletnie doświadczenia czerpane z polsko-niemieckiej współpracy i pojednania posłużą jako tzw. good-practice w tworzeniu dwu- i trójstronnych stosunków z Ukrainą i wsparciu społeczeństwa obywatelskiego.