drukuj

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska i Polsko-Niemieckie Dni Mediów

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska zostanie przyznana za najlepsze prace, które otwarcie i rzetelnie informują o kraju sąsiada i które zostały opublikowane – ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie – w ubiegłym roku. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro. Niezależne jury wybierze najlepsze spośród zgłoszonych prac.

Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju. Powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Dla fundatorów nagrody ważne jest, aby poprzez poruszanie takich zagadnień wspierać integrację obu narodów w Unii Europejskiej.

W roku 2011 nagroda zostanie wręczona po raz czternasty. Jej fundatorami były dotychczas trzy kraje związkowe Niemiec: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia, oraz trzy polskie województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie. Co roku jeden z regionów, na przemian w Polsce lub w Niemczech, przejmuje obowiązki gospodarza. W 2011 roku rola ta przypadnie Województwu Lubelskiemu.

Od 2008 roku nagroda ma dwóch nowych partnerów: Fundację Roberta Boscha i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obie fundacje współfinansują konkurs, który został włączony  w program Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Polsko-Niemieckie Dni Mediów to profesjonalna platforma spotkań i wymiany poglądów jak również okazja do osobistych spotkań dla dziennikarzy i medioznawców z Polski i Niemiec. Dni Mediów odbyły się po raz pierwszy w 2008 roku. Ich organizatorami są Fundacja Roberta Boscha, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej jak również trzy kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia, oraz trzy województwa: Zachodniopomorskie, Lubuskie i Dolnośląskie. Gospodarzem Dni Mediów w 2008 roku była Brandenburgia.

link