drukuj

PolenMobil jedzie w trasę!

W środę, 16 września 2015r., PolenMobil w poczdamskim Einstein-Gymnasium oficjalnie rozpoczyna swoją podróż po Niemczech.

Pełnomocnik rządu federalnego ds. stosunków z Polską i premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke, który objął inicjatywę swoim patronatem, wyśle PolenMobil w jego podróż przez Niemcy.

Wyposażony w różnorodne materiały dydaktyczne i prowadzony przez zaangażowany młody zespół, PolenMobil ma wzbudzić zainteresowanie Polską jako sąsiadem i partnerem wśród uczniów i nauczycieli. W ramach wizyt szkolnych w atrakcyjny sposób przekazywane będą wiedza i ciekawostki krajoznawcze, historyczne, kulturowe i polityczne, tym samym zachęcając do pogłębienia wiedzy o sąsiedzie. Również język polski będzie przybliżony uczniom w ramach zabaw i animacji językowych.

Na otwarciu przemówią dyrektor Einstein-Gymnasium, pani Irene Krogmann-Weber, dyrektor Deutsches Polen-Institut (Niemieckiego Instytutu ds. Polski DPI), dr Dieter Bingen, premier Brandenburgii dr Dietmar Woidke, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej dr Jerzy Margański oraz dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Cornelius Ochmann. Prezydent DPI dr Rita Süssmuth również uczestniczy w otwarciu. Następnie dr Matthias Kneip (DPI) poprowadzi krótkie spotkanie literackie pod tytułem "Odkrywać Polskę - humorystyczne spotkanie z krajem sąsiednim", którym zachęca uczniów do zapoznania się z Polską.

PolenMobil jest projektem Deutsches Polen-Institut/Niemieckiego Instytutu ds. Polski i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim Brandenburgii i Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Projekt jest finansowo wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i Sanddorf-Stiftung Regensburg. Wspierają go również wydawnictwa szkolne Cornelsen i Eduversum.

Więcej informacji (w języku niemieckim) tutaj: http://www.poleninderschule.de/polenmobil/