drukuj

Ogłoszenie XII konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską

To już XII edycja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Celem nagrody jest wyróżnianie prac wspierających proces porozumienia miedzy Polakami i Niemcami. Materiały zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju, przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę i zjawiska gospodarcze, poznawać osiągnięcia nauki i kultury obu państw.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska przyznawana jest w kategoriach PRASA, RADIO, TELEWIZJA. Jej wysokość w każdej kategorii wynosi 5 000 euro. Fundatorami nagrody są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Roberta Boscha oraz sześć przygranicznych regionów (kraje związkowe: Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Wolne Państwo Saksonia oraz trzy województwa: Dolnośląskie, Lubuskie i Zachodniopomorskie).

O nagrodę mogą ubiegać się polscy i niemieccy dziennikarze oraz rozgłośnie i wydawnictwa z Polski i Niemiec. Można zgłaszać audycje radiowe i telewizyjne oraz publikacje prasowe, które zostały opublikowane – ukazały się drukiem, zostały wyemitowane bądź udostępnione w Internecie – w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2009 roku.

Najlepsze prace zostaną wybrane przez jury, w którym zasiadają niezależni eksperci i przedstawiciele organizatorów. Uroczyste wręczenie nagród wraz ze statuetką i dyplomem będzie miało miejsce podczas II Polsko-Niemieckich Dni Mediów 17–19 czerwca 2009 roku w Szczecinie.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska została utworzona w 1997 roku przez polskie i niemieckie regiony przygraniczne. Od 2007 roku współfundatorami nagrody są także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:
www.dnimediow.org  lub www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl
 

Kontakt:
Barbara Owsiak, Pełnomocnik ds. Polsko-Niemieckich Dni Mediów
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: +48 (22) 338 67 97, faks:+48 (22) 338 62 01
barbara.owsiak@fwpn.org.pl

Pliki do pobrania