drukuj

Od pojednania do codzienności? 30 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa

17 czerwca 2021 r. minie 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Uczelnia Łazarskiego i Niemiecki Instytut Spraw Polskich wraz z partnerami organizują wydarzenia podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości.  

„Traktat, podpisany tuż po przejęciu władzy przez pierwszy demokratyczny rząd polski i zjednoczeniu Niemiec był prawdziwym krokiem milowym dla budowania dobrych wzajemnych relacji. Uregulował wiele kwestii, a przede wszystkim umożliwił zbliżenie między Narodami na wielu płaszczyznach”, mówi dr Martin Dahl, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliży wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podejmą tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Paneliści będą także debatować, jak wspierać komunikację polsko-niemiecką.

Organizatorzy zauważają, że trzydzieści lat od momentu podpisania Traktatu zostało wypełnione licznymi politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi kontaktami. Te wzajemne kontakty nie były jednak pozbawione konfliktów i problemów. 

„Na początku wydawało się, że wzajemne relacje prawie automatycznie zmierzają w kierunku harmonijnego zrozumienia i pojednania, aż z czasem pojawiła się złożona sieć komunikacji, zależności i nieporozumień, swoista polsko-niemiecka codzienność. Czy mamy dziś do czynienia z ‘dojrzałym sąsiedztwem’, jak głosił tytuł konferencji 20 lat po podpisaniu traktatu? Czy nadal jesteśmy ‘sąsiadami na odległość’, jak określono to w 15 rocznicę? A może jesteśmy równymi partnerami? Właśnie o tym chcemy rozmawiać”, komentuje prof. Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.

Rozmowy te i uczestnictwo w wydarzeniu możliwe będzie za pomocą różnych platform internetowych, a polsko-niemiecka wymiana dzięki tłumaczeniu symultanicznemu. „Ze względu na pandemię wprawdzie nie będziemy mogli spotkać się wszyscy w Warszawie, jednak dzięki możliwości połączenia się online, szerokie grona uczestników z Polski i Niemiec będą mogły wziąć udział w konferencji, zadawać pytania i komentować na bieżąco wydarzenie. Zachęcamy do takiej obecności”, zaprasza prof. Piotr Madajczyk, kierownik Zakładu Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Szerokie dotarcie do różnorodnych grup w obu krajach zapewniają liczni partnerzy wydarzenia. „Konferencja to wspólne polsko-niemieckie przedsięwzięcie. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić wagę dialogu na temat relacji polsko-niemieckich, wymiany poglądów i wzajemnego tłumaczenia sobie różnych perspektyw”, tłumaczy dr Agnieszka Łada, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich.

W wydarzeniu wezmą więc udział naukowcy i praktycy, osoby z różnymi doświadczeniami zaangażowania się w relacje polsko-niemieckie, reprezentujące różne pokolenia. „Podczas konferencji chcemy dokonać naukowego przeglądu 30 lat, ale także przyjrzeć się aktualnemu stanowi stosunków i podyskutować o przyszłych kierunkach rozwoju”, zauważa dr Adrian Chojan, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Dyskusje rozpoczęte w Warszawie będą kontynuowane 24 i 25 czerwca w Opolu. „Tam skupimy się na regionalnej współpracy gospodarczej oraz na temacie Polaków mieszkających w Niemczech i Niemców w Polsce”, zapowiada dr Magdalena Lemańczyk z Polskiej Akademii Nauk. Zwieńczeniem wydarzeń jubileuszowych będzie debata w Berlinie, planowana na październik br., po wyborach do Bundestagu. 

Zapraszamy przedstawicieli mediów do udziału online lub osobiście w Warszawie. W przypadku udziału online prosimy o rejestrację na stronie https://form.lazarski.pl/pl/30-lat-sasiedztwa/

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

PL: https://30-lat-sasiedztwa.lazarski.pl/

DE: https://bit.ly/30_de_pl

Współorganizatorzy: Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) w Polsce.

Wydarzenie współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.


Pliki do pobrania