drukuj

Nowa strona Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Witamy na nowej stronie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 29 lutego 2008 r. użytkownicy mogą zobaczyć nie tylko nową szatę graficzną, ale także korzystać z kliku nowych i przydatnych funkcji. Wnioskodawcy mogą np. sprawdzić online status wniosku. Niemieccy internauci mają do dyspozycji nowy adres internetowy: www.sdpz.org. 

Nowa strona to także kolejny krok w kierunku ujednolicenia wizerunku Fundacji, zapoczątkowanego szatą graficzną sprawozdań rocznych FWPN. To nie tylko żywsza kolorystyka, ale również ubogacona treść pokazująca użytkownikom różnorodność działań Fundacji. Blisko 800 projektów dofinansowywanych rocznie przez FWPN stanowi znaczący wkład w nieprzerwaną rozbudowę dwustronnej współpracy między Polską a Niemcami. Na stronie internetowej już niebawem dostępne będą wyczerpujące opisy tych projektów oraz informacje o projektach własnych Fundacji (m.in. o programach stypendialnych oraz o Polsko-Niemieckich Dniach Mediów).

Nowe narzędzia
Oprócz paska informacyjnego, funkcji wyszukiwania i archiwum; najciekawszym zapewne ulepszeniem jest przeznaczona dla wnioskodawców funkcja szybkiego wyszukiwania. Pozwala ona każdemu wnioskodawcy na samodzielne sprawdzenie statusu projektu poprzez wpisanie numeru wniosku, bez konieczności osobistego kontaktu z Fundacją. Gdy wnioskodawca poda numer, na stronie pojawi się informacja, czy projekt a) otrzymał dotację b) został odrzucony c) jest w opracowaniu. Informacje (nazwa projektu, instytucja składająca wniosek, wysokość dotacji) są krótkie i ich ujawnienie nie łamie ustawy o ochronie danych. Dyrektor zarządzający Fundacji, dr Albrecht Lempp, tak podsumował swoje pierwsze wrażenia po obejrzeniu strony: „Cieszę się, że nowa strona oferuje użytkownikom nie tylko nowy design, ale także naprawdę innowacyjne rozwiązania techniczne, które wprowadzają większą przejrzystość. Mam nadzieję, że wnioskodawcy szybko odkryją nowe możliwości wyszukiwania i będą z nich korzystali.”

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej posiada dwujęzyczną stronę internetową od końca 2000 r. Miesięcznie około 10 000 użytkowników czerpie z niej informacje na temat działalności Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej lub możliwości dofinansowania. Nowa strona internetowa jest trzecią wersją strony. Jej wykonanie powierzono firmie IT „Pop-Up Design” z Krakowa.