drukuj

Nowa migracja zarobkowa w Europie Środkowej – kto wyjeżdża, kto przyjeżdża, kogo brakuje

„Nowa migracja zarobkowa w Europie Środkowej – kto wyjeżdża, kto przyjeżdża, kogo brakuje“ Miliony młodych ludzi wyjeżdża z Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej na Zachód w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. Granica Unii Europejskiej na wschodzie staje się po rozszerzeniu strefy Schengen od 2008r bardziej zamknięta, jakie konsekwencje może to przynieść?

Trzydniowa konferencja w Krzyżowej poruszać będzie współczesne zjawisko emigracji obserwowane zarówno od strony społecznej jak i ekonomicznej. Konferencja ma się opierać na referatach i rundach dyskusyjnych poruszających i naświetlających temat migracji zarobkowej z różnych perspektyw. Szczególnie zależy nam na wymianie poglądów między uczestnikami.

miejsce: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego| termin: 9 - 11 maj | LINK