drukuj

Nabór uczestników do IV edycji Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej

IV edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej to sześciodniowe warsztaty i seminaria skierowane do studentek i studentów dziennikarstwa oraz kierunków pokrewnych, a także wszystkich tych, których interesuje magia świata mediów oraz rola polsko-niemieckiej współpracy na rzecz przyszłości wielokulturowej Europy.

Spotkanie młodych ludzi z Polski i Niemiec fascynujących się dziennikarskim rzemiosłem i przesłaniem zawodu dziennikarza będzie okazją do niecodziennego spojrzenia na świat mediów "od kuchni". IV edycja Akademii zostanie wzbogacona o większą ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez polskich i niemieckich ekspertów - warsztatów sztuki dziennikarskiej, podczas których uczestniczki i uczestnicy samodzielnie przygotowywać będą krótkie felietony, artykuły oraz reportaże radiowe i prasowe wykorzystując zdobytą wiedzę oraz dziennikarskie umiejętności.

Akademia podzielona będzie na dwie części:
pierwsza - Dziennikarskie ABC - odbędzie się głównie w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie uczestniczki i uczestnicy Akademii wezmą udział w cyklu wykładów i warsztatów poświęconych tajnikom pracy dziennikarza, kreowaniu przekazu medialnego dotyczącego tematyki europejskiej oraz roli mediów w jednoczącej się Europie i międzykulturowym dialogu. Uczestniczki i uczestnicy Akademii spotkają się między innymi z przedstawicielami mediów i korespondentami zagranicznymi,
druga część - Dziennikarstwo w praktyce - to praktyczna część Akademii, podczas której uczestniczki i uczestnicy odwiedzą największe redakcje na Górnym Śląsku oraz w Krakowie. Do udziału w Akademii zapraszamy osoby w wieku 19-26 lat z Polski i z Niemiec.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne; Organizator pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania oraz częściowo koszty dojazdu uczestniczek i uczestników. Ilość miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Akademii proszone są o napisanie krótkiego reportażu lub artykułu w języku polskim lub niemieckim nt.: "Polskie i niemieckie media w dialogu międzykulturowym - ideał, rzeczywistość, perspektywy" (do 8000 znaków) i nadesłanie pracy wraz z życiorysem drogą mailową bądź pocztą w terminie do 21 lipca br.

Zgłoszenia: Marzena Karch, menedżerka projektu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 2324902, faks: +48 32 2324901, e-mail: marzena.karch@haus.pl

Wyniki prac jury składającego się z przedstawicielek Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zostaną ogłoszone w terminie do 25 sierpnia br. Do udziału w Akademii Dziennikarskiej zostanie zaproszonych 10 osób z Polski i 10 osób z Niemiec.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej oraz jej poprzednimi edycjami na stronie www.mediahaus.pl