drukuj

Kontynuacja programu dotacyjnego „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”

Środki w ramach programu „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” zostały w całości przeznaczone na realizację inicjatyw trójstronnych. Program był finansowany dzięki dotacji z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Cieszymy się, że ten programów umożliwił realizację wiele wartościowych projektów, które przyczyniły się do rozwoju współpracy ukraińsko-polsko-niemieckiej.

Ze względu na ogromne zainteresowanie programem „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zdecydowała o kontynuacji naboru wniosków na projekty trójstronne, z maksymalną kwotą finansowania do 30.000 zł, zgodnie ogólnymi zasadami wsparcia projektów.

Zapraszamy do aplikowania o dotacje!