drukuj

Konsultacje społeczne / Ogrody Polsko-Niemieckie

Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Ogrodów Polsko-Niemieckich w Al. Wedla nad Jeziorkiem Kamionkowskim.

Z okazji 25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z 17 czerwca 1991 roku Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Miasto st. Warszawa planują wspólne przedsięwzięcie: rewitalizację fragmentu terenu zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Skaryszewskiego. Ogrody, które powstaną nad Jeziorem Kamionkowskim będą symbolem  przyjaźni polsko-niemieckiej.

 Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, podczas którego mówione zostaną propozycje planowanych rozwiązań:  

25 maja 2017 r. godz. 17.30 Liceum Ogólnokształcące im. Jakuba Jasińskiego ul. Grochowska 346/348, sala gimnastyczna.  

 Z dokumentem Polsko-Niemieckie Ogrody w Parku Skaryszewskim w Warszawie można zapoznać się na stronach: www.pragapld.waw.pl  www.konsultacje.um.warszawa.pl

Do 5 czerwca 2017 r. można zgłaszać uwagi do proponowanych rozwiązań:  wysyłając e-mail na adres: praga-poludnie.konsultacje@um.warszawa.pl lub wypełnić formularz, który można pobrać w:

  • Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Grochowska 274,
  • Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy /Wypożyczalni nr 44 ul. Grochowska 333a    

           i wrzucić do przygotowanych tam skrzynek konsultacyjnych.

Więcej informacji na:  www.pragapld.waw.pl , www.konsultacje.um.warszawa.pl