drukuj

Konkurs w priorytecie Kultura / Wydarzenie artystyczne

Harmonogram konkursu w priorytecie Kultura / Wydarzenie artystyczne w roku 2017:

1 edycja

·       Termin składania wniosków: 1-30 grudnia 2016 r.
·       Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.
·       Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wnioski o dotacje powyżej 30.000 zł / 6.800 € w obszarze Kultura / Wydarzenie artystyczne mogą być składane tylko w ramach konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami składania projektów do FWPN. Dla wniosków w priorytecie Kultura / Wydarzenie artystyczne obowiązują następujące zasady:

  • Udział dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej może stanowić maks. 50% całkowitych kosztów projektu, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie.
  • W przypadku wypłaty dotacji w ratach Dotacjobiorca przed końcowym rozliczeniem projektu będzie mógł otrzymać maksymalnie 50% przyznanej dotacji. Pozostałe 50% dotacji może zostać przekazane Dotacjobiorcy po przedstawieniu przez niego prawidłowego rozliczenia końcowego projektu.