drukuj

Konferencja FPNP „Polska i niemiecka narracja historyczna – kody pamięci” w siedzibie FWPN

14 września 2016 r w siedzibie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyła się międzynarodowa konferencja „Polska i niemiecka narracja historyczna – kody pamięci” organizowana przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Wideorelację z konferencji można obejrzeć w Mediatece.

Konferencja była próbą odpowiedzi m. in. na następujące pytania: Co to jest narracja historyczna państwa? Jaka jest różnica między narracją historyczną a interesem narodowym? Czy są to pojęcia tożsame, czy rozbieżne? Czy w Polsce i w Niemczech mamy do czynienia z całościową strategią narracji historycznej państwa, czy z jej rozproszeniem na różne podmioty – od rządu, przez partie polityczne, po portale internetowe, czasopisma i stacje telewizyjne? Jak skutecznie kształtować polską narrację historyczną odzwierciedlającą interes narodowy państwa polskiego i jak jest kreowana narracja historyczna Republiki Federalnej Niemiec? Identyfikacja różnic narracji historycznych Polski i Niemiec – dzisiaj. Czy mamy do czynienia z ich konfrontacją czy próbą dialogu? Jak to oddziałuje na rozwój stosunków bilateralnych obu państw i społeczeństw?

W ramach konferencji przewidziano dwa panele dyskusyjne z udziałem naukowców, polityków oraz dziennikarzy zajmujących się formułowaniem i transponowaniem wiedzy na temat kodów pamięci państw do szeroko pojętej opinii publicznej:


•    Panel I: Falsyfikacja kodów pamięci w Europie


•    Panel II: Narracja historyczna państwa jako element polityki zagranicznej – z punktu widzenia Polski i Niemiec


R.S.V.P. fundacja@fwpn.org.pl, konferencja@fpnp.home.pl do 9 września 2016 r.


Program konferencji


09:30        Rejestracja

10:00        Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, Dyrektor, członek Zarządu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej

10:15-11:45    Panel I: Falsyfikacja kodów pamięci w Europie
 • prof. dr hab. Jan Żaryn, Senator RP, historyk, redaktor naczelny miesięcznika „W Sieci Historii”
 • prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Instytut Prawa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Jürgen Rüttgers, w latach 2005-2010 Premier Nadrenii Północnej-Westfalii, b. Minister Edukacji w rządzie Helmuta Kohla
 • Mec. Szymon Topa, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i Współpracownicy
 • prof. dr hab. Ruth Leiserowitz, Zastępca Dyrektora, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

 • Moderator: Marek Zając, dziennikarz, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

11:45-12:00    Przerwa kawowa

12:00-13:45    Panel II: Narracja historyczna państwa jako element polityki zagranicznej – z punktu widzenia Polski i Niemiec

 • prof. dr hab. Jan Rydel, członek Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • dr  Joanna Lubecka, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
 • prof. dr Jürgen Rüttgers, w latach 2005-2010 Premier Nadrenii Północnej-Westfalii, b. Minister Edukacji w rządzie Helmuta Kohla
 • prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • prof. dr Constantin Goschler, Wydział Historii Uniwersytetu Ruhry w Bochum
 • dr Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny, szef działu zagranicznego

 • Moderator: Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta

14:00        Podsumowanie konferencji

Dariusz Pawłoś, Przewodniczący Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie

14:30        Lunch


Patronem medialnym konferencji jest TVP Historia