drukuj

Koło Dyskusyjne Polska w Berlinie: ostatnie w tym roku spotkanie dot. polityki bezpieczeństwa i obrony

Jak będzie przebiegać  wdrożenie decyzji podjętych w trakcie szczytu NATO w Warszawie po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych? Uczestnicy Koła Dyskusyjnego Polska szukali odpowiedzi na to pytanie 15 grudnia 2016 r. podczas ostatniego w tym roku spotkania w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP).

Dyskusja koncentrowała się w głównie prognozach dot. przyszłości NATO oraz możliwości większego zaangażowania się europejskich państw w rozwój zdolności obronnych Sojuszu. Wprowadzenie do tematu wygłosiło  dwóch analityków  reprezentujących czołowe ośrodki analityczne W Polsce i Niemczech . Polską perspektywę roli i rozwoju Sojuszu Północnoatlantyckiego  przedstawiła Justyna Gotkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia w Warszawie, a niemiecką – dr Henning Riecke z Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej.

Wszyscy byli zgodni co do tego, że polityka bezpieczeństwa i obrony to istotny obszar wspólnych interesów i wyzwań dla Polski i Niemiec (m.in. rozwój sytuacji na Ukrainie). Jednocześnie podkreślono, że w polsko-niemieckiej dyskusji  o polityce bezpieczeństwa zawsze niezbędne jest  branie pod uwagę  uwarunkowań związanych z położeniem geopolitycznym partnera oraz  różnic w postrzeganiu zagrożeń  ze strony Rosji. 

Koło Dyskusyjne Polska będzie kontynuowane w 2017 roku. Spotkania w ramach Koła Dyskusyjnego Polska  mają na celu podtrzymywanie dialogu na temat wyzwań dla Polski i Niemiec i poszukiwanie wspólnych rozwiązań oraz sposobów i obszarów współpracy między oboma państwami.