drukuj

Koło dyskusyjne DGAP - spotkanie majowe

"Polsko-węgierski sojusz w Unii Europejskiej: cele, granice, strategie". Ten ciekawy aspekt w odniesieniu do aktualnej debaty dotyczącej nowego kształtu Unii Europejskiej był tematem wiodącym podczas ostatniego koła dyskusyjnego, a jego problematyka została omówiona przez zebranych ekspertów i gości z  polskiej, niemieckiej i węgierskiej perspektywy.

Dyskusja koncentrowała się wokół podobieństw i różnic w polityce wewnętrznej i zagranicznej obu państw Grupy Wyszehradzkiej (np. wspólne poparcie dla wizji "Europy Ojczyzn" w opozycji do koncepcji Zjednoczonej Europy, przy różnorodnym spojrzeniu na Rosję).

Po trzech krótkich wstępach do tematu przedstawionych przez Igora Janke, przewodniczącego Instytutu Wolności w Warszawie, Wegierki, Zsuzsanny Vegh, prowadzącej badania naukowe na Europa-Universität Viadrina oraz dziennikarza Reinholda Vettera prawie 60 zebranych gości żywo włączyło się w dyskusję o prognozach i alternatywach dla polsko-węgierskiego sojuszu. Oczywiście nie zabrakło pytania o stosunek Niemiec w ramach Unii Europejskiej wobec obu państw. 

Konkluzją moderowanego przez Markusa Meckela spotkania było pytanie o ogromne, aktualne wyzwania dla Europy, jak i również skupienie się na fakcie, że zarówno w Niemczech, jak i innych państwach Unii Europejskiej aktywne są grupy zagrażające liberalnej demokracji, cieszące się coraz większym zainteresowaniem.

Koło dyskusyjne „Polska“ (Gesprächskreis Polen) jest wspólną inicjatywą Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która wpisała się już w tradycję naszych instytucji.