drukuj

Johannes Bauch i Herbert Helmrich otrzymali Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

Byli członkowie Zarządu FWPN, pan Ambasador Johannes Bauch oraz były Minister Sprawiedliwości landu Meklemburgia-Pomorze Przednie pan Herbert Helmrich, otrzymali 1 marca 2013 r. z rąk Ambasadora Niemiec w Warszawie, pana Rüdigera Freiherra von Fritscha, Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Podczas swojego przemówienia Pan von Fritsch podkreślił zaangażowanie obu Panów w działanie Zarządu Fundacji: „[…] troszczyli się Panowie o to, by Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  stawała się w coraz większym stopniu pomysłodawcą, który dzięki własnym projektom […] nadaje własne impulsy. Przykładem jest Centrum Studiów Polonoznawczych na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle oraz na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie, projekt, który w istotnym stopniu zainicjowany został jeszcze w czasie Panów działalności w Fundacji”. Pan Ambasador wskazał również na zaangażowanie pana Baucha i Helmricha na rzecz budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, które otwarte zostanie 19 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

Herbert Helmrich zasiadał w Zarządzie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w latach  1995-2011. W swoim przemówieniu, pan Ambasador von Fritsch przypomniał jego wkład w utworzenie m.in. Euroregionu Pomerania, wkład w budowanie długotrwałej współpracy między gminą Złotoryja i Wołów z miastem Buchholz, a także wkład w utworzenie Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Löcknitz.

Johannes Bauch był w latach 1993-1999 Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. Następnie zasiadał w Zarządzie FWPN przez 12 lat, do roku 2011. W swoim przemówieniu Ambasador von Fritsch podkreślił jego pracę w ważnym okresie nowego zdefiniowania relacji polsko-niemieckich – na początku lat 90. Przypomniał jego zaangażowanie w pomoc uciekinierom z NRD w okresie przełomu, który zostało następnie udokumentowane w filmie FWPN „Żegnaj DDR”.

Ceremonia odbyła się w dniu 1 marca w Rezydencji Ambasadora.

Co: przyznanie p. Johannesowi Bauchowi i p. Herbertowi Helmrichowi Wielkiego Krzyża Zasługi z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec
Gdzie: Warszawa
Kiedy: 1 marca 2013 r.