drukuj

Jak dobrze 'sprzedać' polsko-niemiecką wymianę młodzieży | Zaproszenie

Czy zdarza się Państwu pisać informacje prasowe, które następnie nie ukazują się w prasie? Czy organizują Państwo konferencje prasowe na temat ciekawych projektów wymiany młodzieży i mimo to krzesła dla dziennikarzy stoją puste? Czy mają Państwo wrażenie, że w swojej działalności PR-owskiej stanęli Państwo w miejscu i potrzebują nowych impulsów i inspiracji?

Jeśli tak jest, to właśnie dla Państwa powstał projekt „Jak dobrze "sprzedać" polsko-niemiecką wymianę młodzieży”. Seminarium skierowane jest do pracowników etatowych oraz osób pracujących społecznie, odpowiedzialnych za Public Relations w organizacjach zajmujących się polsko-niemiecką wymianą młodzieży, które chcą wnieść „świeży powiew” w swoją pracę.

Celem seminarium jest przekazanie Państwu wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących profesjonalnej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji o charakterze non profit. Z tym zamiarem specjaliści z zakresu Public Relations z Polski i Niemiec zaproponują uczestnikom pogłębienie podstawowej wiedzy oraz praktyczne ćwiczenia. Ponadto będą oni służyć informacją zwrotną i pomysłami dotyczącymi działalności PR w organizacjach reprezentowanych przez Państwa, w celu profesjonalizacji Państwa pracy.

Cele:
- przekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących profesjonalnej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji o charakterze non profit,
- zajęcie się zagadnieniem prezentowania na zewnątrz celów i treści własnej pracy,
- analiza dotychczasowej działalności w obszarze PR uczestniczących w seminarium organizacji,
- poszerzenie kompetencji w zakresie stosowania instrumentów PR:
1. Corporate Identity (misja i wizerunek organizacji, strona internetowa, publikacje),
2. współpraca z mediami,
3. imprezy / eventy, dyskusja z ekspertami oraz rozważania nad wprowadzeniem do własnej pracy nowo poznanych narzędzi PR.
Metody:
Poszczególne punkty programu będą odbywać się w formie referatów, prezentacji, dyskusji plenarnych oraz w małych grupach, a także praktycznych ćwiczeń. Poza tym w programie przewidziano czas na wymianę doświadczeń.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą materiałów obrazujących działalność PR swoich organizacji.
Organizatorzy / finansowanie:
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Biuro w Warszawie
ul. Alzacka 18
PL-03-972 Warszawa Biuro w Poczdamie
Friedhofsgasse 2
D-14473 Potsdam

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, PL-58-112 Grodziszcze
Koordynacja projektu (kontakt, pytania i zgłoszenie):
Sabine Schmalzried
Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego
mail: sabine@krzyzowa.org.pl
tel. +48-511893324
www.krzyzowa.org.pl

Pliki do pobrania