drukuj

Interesy i cele polityki wschodniej Polski i Niemiec

29 marca w FWPN odbyła się debata pt. „Interesy i cele polityki wschodniej Polski i Niemiec” organizowana we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich i Fundacją Nauka i Polityka (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP).  W dyskusji uczestniczyli dr Adam Eberhardt, dyrektor OSW oraz dr Sabine Fischer, kierowniczka zespołu ds. Europy Wschodniej i  Euroazji w SWP. W trakcie debaty dokonano analizy głównych interesów i celów polityki wschodniej Niemiec i Polski. Omawiano również najważniejsze aktualne wyzwania stojące przed Unią Europejską w relacjach z państwami Europy Wschodniej, rolę Partnerstwa Wschodniego, a także możliwe scenariusze rozwoju stosunków między Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Debatę moderował dyrektor FWPN Cornelius Ochmann.