drukuj

Inside Ukraine. Podróż studyjna dla polskich i niemieckich dziennikarzy na Ukrainę 12.-17. 11.2018

Podróż studyjna dla polskich i niemieckich dziennikarzy na Ukrainę

12.-17. 11.2018 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23. września 2018

Inside Ukraine

Nowe wyzwania, stare problemy: Ukraina 5 lat po Euromajdanie 

W listopadzie 2013 r. doszło na Ukrainie do rewolucji nazywanej przez wielu Euromajdanem. „Euro“ wskazywało na Europę, na pragnienie prozachodniej orientacji, integracji z europejskim systemem wartości. Niemniej jednak ludzie wyszli na ulice także z powodu wewnętrznych problemów, takich jak korupcja, bezkarność władzy, nadużywanie siły przez policję i wreszcie chęć odcięcia się od Rosji, poszukiwanie ukraińskiej tożsamości.

W jakim miejscu znajduje się Ukraina pięć lat po tych wydarzeniach? Podróż studyjna „New struggles, old problems: Ukraine 5 years after Euromaidan” daje polskim i niemieckim dziennikarzom możliwość wyrobienia sobie zdania na ten temat.

Rozmowy z wiodącymi ukraińskimi politykami, spotkania z ekspertami, artystami i dziennikarzami pomogą w krytycznej refleksji nad zmianami i obecną sytuacją na Ukrainie. Na ile skuteczna jest walka z korupcją? Jak skłonny do reform jest ukraiński rząd? Jakie szanse ma opozycja w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 2019? Jak wojna zmieniła ukraińskie społeczeństwo? Jaki wpływ na tożsamość narodową ma proces dekomunizacji? Na ile istotny jest ponadnarodowy dialog z Polakami i Niemcami w kwestiach historycznych i bieżących?

Podróż skupia się wokół czterech wątków tematycznych: przemiany polityczne, wojna na wschodzie, polityka pamięci i media.

Adresaci projektu

Podróż skierowana jest do aktywnych zawodowo dziennikarzy mediów drukowanych i radia, a także do fotoreporterów.

Język

Oficjalnym językiem podróży studyjnej będzie angielski – w tym języku porozumiewają się ze sobą uczestnicy, po angielsku odbędzie się większość spotkań (jeśli zajdzie potrzeba, spotkania będą tłumaczone na angielski).

Koszty przygotowania programu, a także koszty podróży i zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywa Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z następującymi załącznikami:

-          list motywacyjny W JĘZYKU ANGIELSKIM

-          życiorys W JĘZYKU ANGIELSKIM (z listą najważniejszych publikacji)

-          dwie nowsze publikacje

-          w późniejszym terminie należy dosłać potwierdzenie współpracy z redakcją do akredytacji dziennikarskiej

 

Kompletne zgłoszenia prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (format PDF) w terminie do 23 września 2018: pylypchuk@n-ost.org

Ważne: Prosimy zwrócić uwagę na termin ważności paszportu: min. 6 miesięcy od daty zakończenia podróży studyjnej.

 

Podróż studyjna jest projektem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowanym wspólnie z n-ost.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w celu realizacji projektu „Podróż studyjna dla dziennikarzy polskich i niemieckich na Ukrainę”  (12-17.11.2018 r.).

 


Pliki do pobrania