drukuj

Inside Ukraine 2019. Podróż studyjna do Kijowa dla dziennikarzy z Polski i Niemiec 2-7 grudnia 2019 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 września 2019

W kwietniu 2019 r. 73% głosujących Ukraińców wybrało nowego prezydenta: Wołodymira Zełenskiego, aktora i komika bez politycznego doświadczenia w życiorysie. Zełenski przypieczętował swoją pozycję na ukraińskiej scenie politycznej w lipcu, gdy jego parta „Sługa Narodu“ uzyskała większość mandatów w parlamencie – 226.

Co oznacza dla Ukrainy ta polityczna zmiana? Czy zapoczątkowany rewolucją na Majdanie 2013-2014 proces demokratyzacji i reformowania państwa będzie kontynuowany? Czy też należy obawiać się raczej tendencji autorytarnych? Jaką strategię przyjmie nowy rząd wobec Donbasu i Krymu? Czy szanse na pokój z Rosją są teraz większe czy wręcz odwrotnie?  

Pięciu polskich i pięciu niemieckich dziennikarzy będzie mogło samodzielnie wyrobić sobie zdanie na ten temat – w rozmowach z wiodącymi politykami, ekspertami, artystami i dziennikarzami ukraińskimi.

Adresaci projektu
Podróż skierowana jest do aktywnych zawodowo dziennikarzy mediów drukowanych i radia, a także portali internetowych.

Język
Językiem podróży studyjnej będzie angielski – w tym języku porozumiewają się ze sobą uczestnicy, po angielsku odbędzie się większość spotkań (jeśli zajdzie potrzeba, spotkania będą tłumaczone na angielski).


Koszty przygotowania programu, a także koszty podróży i zakwaterowania oraz wyżywienia pokrywa Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń z następującymi załącznikami:
- list motywacyjny W JĘZYKU ANGIELSKIM
- życiorys W JĘZYKU ANGIELSKIM (z listą najważniejszych publikacji)
- dwie nowsze publikacje
- w późniejszym terminie należy dosłać potwierdzenie współpracy z redakcją do akredytacji dziennikarskiej

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej (format PDF) w terminie do 22 września 2019: pylypchuk@n-ost.org

Ważne: Prosimy zwrócić uwagę na termin ważności paszportu: min. 6 miesięcy od daty zakończenia podróży studyjnej.

Podróż studyjna jest projektem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej realizowanym wspólnie z n-ost.

Przesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej w celu realizacji projektu „Podróż studyjna dla dziennikarzy polskich i niemieckich na Ukrainę”  (2-7.12.2019).

Joanna Czudec
Kierownik programowy I Programmleiterin
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej I
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: + 48 22 338 62 65 I Fax: + 48 22 338 62 01
joanna.czudec@fwpn.org.pl
www.fwpn.org.pl
www.sdpz.org