drukuj

II Polsko-Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych

Centrum Samorządu Lokalnego FRDL w Jeleniej Górze oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają przedstawicieli samorządów z pogranicza polsko-niemieckiego do wzięcia udziału w II Polsko-Niemieckim Kongresie Samorządów Lokalnych pt. „Polsko-niemiecka współpraca szansą dla rozwoju regionów przygranicznych w Europie”. Kongres odbędzie się w dniach 27 – 28 października 2008 w Piechowicach k/Szklarskiej Poręby. Konferencja jest dofinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W listopadzie 2007 roku, staraniem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze oraz Fundacji Konrada Adenauera w Polsce odbył się pierwszy Polsko-Niemiecki Kongres Samorządów Lokalnych. W Kongresie wziął udział profesor Władysław Bartoszewski.

Jednym z efektów I Kongresu jest podjęcie przez organizatorów i partnerów – w porozumieniu z MSWiA oraz MSZ – prac nad cyklem szkoleń i doradztwa dla samorządów, które pomogą w rozwiązywaniu problemów pojawiających się przy współpracy zagranicznej na szczeblu lokalnym. Podczas tegorocznej konferencji temat ten będzie przedmiotem dyskusji i wspólnych ustaleń.

Spotkanie będzie kontynuacją dyskusji przedstawicieli szczebla rządowego i samorządowego nad możliwościami wykorzystania ogromnego potencjału terenów przygranicznych Polski i Niemiec do ich rozwoju gospodarczego oraz dalszej integracji społeczeństw w ramach Unii Europejskiej.
więcej