drukuj

Idee dla Europy - dyskusja i prezentacja książki

Program
godz. 17.00 Powitanie
Patrycja Medowska, z-ca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności
dr Angelika Klein, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

godz. 17.15 Keynote
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

godz. 17.30 „Moja europejska droga”
Cornelius Ochmann, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w rozmowie z dr. Hansem-Gertem Pötteringiem, b. prezydentem Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącym Fundacji Konrada Adenaueragodz. 18.00 Dyskusja

godz. 18.30 Słowo na zakończenie
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

godz. 18.45 Podpisywanie książki

ecs.gda.pl, fwpn.org.pl, kas.pl, wydawnictwoakcent.pl

Więcej informacji o książce "Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga" znajdą Państwo na stronie wydawnictwa Akcent

Dziś, kiedy Unia Europejska wpisana jest w naszą codzienność, jej instytucje decydują w dużym stopniu o naszej politycznej – i nie tylko – rzeczywistości. Oceniamy jej działanie często poprzez pryzmat bieżących wydarzeń. Często też brakuje czasu na zdystansowaną refleksję o korzeniach i wartościach, które przyświecały politykom ponad pół wieku temu, kiedy w powojennej, leżącej w gruzach, Europie dążyli do pojednania, porozumienia i zacieśnienia współpracy między narodami i państwami. Właśnie te wartości sprawiły, że dr Hans-Gert Pöttering, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, polityk zasiadający w PE od pierwszych wyborów w 1979 r. przez kolejne 35 lat, piastujący obecnie funkcję Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera, poświęcił się polityce opartej na fundamencie propagowania uniwersalnych wartości, gdzie stosunki między Polską i Niemcami zajęły jedno z centralnych miejsc. Swoją misję opisał w publikacji wydanej w Polsce przez wydawnictwo Akcent „Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga”. Jak podkreślił w przedmowie b. premier i b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek: „daje ona wyjątkowe, bo oparte na osobistym doświadczeniu i refleksjach naocznego jej uczestnika, świadectwo tego jak (...) rodziła się i ewoluowała wspólnota europejska, którą dziś budujemy także i my, Polacy. (...) Jest ona też wartościowym kompendium spostrzeżeń i głębokich refleksji nad historią, polityką, naturą ludzką, osobistymi wyborami, przyjaźniami.”

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki. R.S.V.P. kas@kas.pl, tel.: 22 845 93 30

Polskie wydanie książki dr. Hansa-Gerta Pötteringa „Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga” ukazało się przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i nakładem wydawnictwa Akcent.