drukuj

I Kongres Niemieckich Badań Naukowych nad Polską

W dniach 26-28 lutego 2009 spotkają się w Darmstadt po raz pierwszy przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych z całych Niemiec, których łączy podejmowanie tematów związanych z Polską. Zadaniem kongresu będzie promowanie Polski jako przedmiotu badań naukowych. Odbędą się sesje tematyczne i giełdy kontaktów, które mają stanowić platformę wymiany informacji i inspirować do dalszych działań.

Naukowe zainteresowanie Polską ze strony niemieckich badaczy ma bogatą tradycję. Działania te mają jednak charakter rozproszony i nieskoordynowany. Po 1989 r. wiele instytucji naukowych zostało zamkniętych, a nowych powstało niewiele. Dlatego eksperci do spraw Polski mają dość ograniczony kontakt ze sobą, choć ich liczba oraz zróżnicowanie dziedzin, jakimi się zajmują, jest stosunkowo duża.

Inicjatywa Deutsches Polen-Institut ma na celu nie tylko stworzenie sieci kontaktów wśród naukowców zajmujących się Polską, lecz również zwrócenie uwagi szerszej publiczności na obecność badań nad Polską w niemieckich pracach naukowych. Ponieważ z reguły »przeciętny Niemiec« wie o Polsce bardzo mało, uważamy cele naszej konferencji za istotne i potrzebne.

Temat I. Kongresu »Polska – migracje i transfery« jest szczególnie aktualny, gdyż polska historia, tak jak polsko-niemieckie stosunki są często kształtowane przez rozmaite formy migracji; wędrują ludzie, idee, towary, kultury...
Nad zagadnieniem pojęć »migracji« i »transferu« będzie zastanawiać się ponad czterdziestu referentów: slawistów, historyków, geografów, socjologów, politologów, muzykologów oraz kulturoznawców, przydzielonych do siedmiu sekcji tematycznych. Odbędzie się dyskusja panelowa »Polskie badania naukowe. Między wiedzą a praktyką« oraz omówienie i prezentacja przyszłych projektów. Organizatorzy liczą na przybycie ponad 150 uczestników.

I. Kongres »Niemieckie Badania Naukowe nad Polską« organizuje Deutsches Polen-Institut wraz z Centrum Wschodnioeuropejskim w Gießen (Gießener Zentrum Östliches Europa), Instytutem im. Herdera w Marburgu (Herder-Institut Marburg) i Uniwersytetem w Moguncji (Universität Mainz); partnerem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.polenforschung.de

Czwartek, 26 luty 2009, od 17.30.
Otwarcie | Odczyt inauguracyjny (Michel Espagne)
Piątek, 27 luty 2009, od 9.00 Prezentacja projektów
Sekcja 1: Migracja postkolonialna
Sekcja 2: Migracja i miasto
Sekcja 3: Między ojczyzną a obcością. Migracja a transfery wiedzy
Sekcja 4: Sztuka i kultura. Wzajemne stosunki międzynarodowych powiązań i narodowej tożsamości
Sekcja 5: Między „wielką polityką” a prywatnymi strategiami. Rozmiar polskiej migracji od drugiej wojny światowej | Dyskusja panelowa
Sobota, 28 luty 2009, od 9.00
Sekcja 6: Międzynarodówka ekspertów a transformacja ojczyzny. Przepływ wiedzy w XIX i XX w. – polski przykład w europejskim kontekście.
Sekcja 7: Język jako medium transferu | Prezentacja wyników, dyskusja