drukuj

Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE /sacrum – profanum

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej w Szczecinie to jeden z największych festiwali sztuki wizualnej w Polsce. Miejsce spotkań artystów z Polski i Niemiec. W roku 2008 festiwal obejmie zestaw prac szeroko i nieskrępowanie traktujących pojęcie sacrum – profanum. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Artur Żmijewski i Zofia Kulik.

 Sacrum – sfera świętości, która jest uznawana przez daną społeczność lub jednostkę, przeciwieństwo profanum – sfery świeckiej, przestrzeni przeznaczonej dla niewtajemniczonych. Sztuka dotykająca sacrum może wymykać się poza schemat doktryn religijnych i często bywa otwarta na nowe myślenie i widzenie, a religijne sacrum jest dla niej zazwyczaj tylko inspiracją lub tworzywem. Sacrum to także właściwość, która przysługuje niektórym przedmiotom, istotom, przestrzeniom, okresom. Siedzibą sacrum może stać się wszystko, nawet zwykłe przedmioty. Różnorodne miejsca czy osoby mogą otrzymać tę właściwość, ale też ją utracić. Zjawiska dotychczas określane mianem sacrum i profanum ulegają obecnie radykalnemu przemieszaniu. Między innymi dlatego, że współczesna sztuka oraz kultura popularna nie znosi tabu, z powodzeniem wkracza w sferę prywatną, również w kwestie wiary, reinterpretuje symbole, ikony, motywy nadaje im nowe znaczenia. Czy zatem w sztuce jest miejsce na coś między sacrum a profanum? Co może stać się sacrum lub profanum? Czy to, co jest uznane za sacrum może przekształcić się w profanum? Tegoroczna edycja festiwalu podejmuje próbę odpowiedzi między innymi na te pytania, będzie również sprawdzianem, czy jesteśmy społeczeństwem tolerancyjnym. Wszak Szczecin to miasto gdzie zacierają się granice, czy również granice artystycznej wypowiedzi?

Wśród zaproszonych artystów zobaczymy: Piotra Kurkę z dwiema korespondującymi ze sobą instalacjami, najnowsze prace oraz filmy Łodzi Kaliskiej, filmy Artura Żmijewskiego, pokaz ArtVideo zebrany przez kuratora Michała Brzezińskiego. Do współpracy zaprosiliśmy trzech kuratorów Jarosława Lubiaka, Kamila Kuskowskiego oraz Zbigniewa Sejwę, którzy przygotowali projekt "Poza dobrem i złem" składający się z prac wiodących artystów zajmujących się problemem sacrum – profanum. Podczas festiwalu będziemy świadkami prezentacji performerów: Arti Grabowskiego, Roberta Rumasa czy Andrzeja Pawełczyka. Naszymi gośćmi będą również artyści z Niemiec, Austrii i Ukrainy. W tym roku w ramach inSPIRACJI pokażemy 27 projektów, z czego 17 to premiery, a większość to projekty z 2007 roku. Na program składają się prace fotograficzne, video, instalacje prezentowane zarówno w galeriach jak i w przestrzeni miejskiej. Dominują nowe media i co roku jest ich więcej.

termin: 13.03.2008 - 16.03.2008 | miasto: Szczecin