drukuj

Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji w Warszawie

26 października 2017 r. w Warszawie Centralne Obchody Jubileuszu 500 lat Reformacji rozpoczęły się od konferencji „500 lat Reformacji. Tradycja, dziedzictwo, teraźniejszość” w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Podczas konferencji odbyła się uroczystość  nadania przez Senat ChAT tytułu doktora honoris causa ks. prof. Michaelowi Meyerowi-Blanckowi z Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Bonn. Laureat wygłosił wykład „Protestantyzm i Edukacja”. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej jest partnerem Centralnych Obchodów Jubileuszu 500 lat Reformacji, które potrwają do 29 października.

Więcej informacji znajdziecie Państwo: 

http://luter2017.pl/wydarzenie/obchody-centralne-reformacyjny-weekend/