drukuj

Białoruś w czasach przełomu

XVIII MINSK FORUM

z udziałem Swiatłany Cichanouskiej, Zbigniewa Raua i Heiko Maasa

2 – 3 grudnia 2020, Mińsk, Warszawa, Berlin, Wilno, Kijów

Jakie są możliwości wyjścia z kryzysu na Białorusi? Jak umożliwić pojednanie narodowe? Jaką perspektywę demokratycznego i ekonomicznego rozwoju ma Białoruś, także w relacjach z sąsiadami? Te i inne kwestie będą omawiane podczas międzynarodowej konferencji XVIII MINSK FORUM, która po raz pierwszy odbędzie się w formule online.

„W historycznym momencie dla Białorusi, tegoroczne MINSK FORUM wzywa do zaprzestania stosowania przemocy i uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Jesteśmy przekonani, że Białoruś potrzebuje otwartego dialogu na temat swojej politycznej przyszłości. Nasza konferencja chce wnieść istotny wkład do tego procesu” – oświadczył Markus Meckel, stojący na czele deutsch-belarussische Gesellschaft (dbg), instytucji będącej organizatorem konferencji.

MINSK FORUM otworzą 2 grudnia o godz. 11:00 ministrowie spraw zagranicznych RP i RFN, Zbigniew Rau i Heiko Maas, liderka opozycji białoruskiej Swiatłana Cichanouska oraz historyk Timothy Snyder (wygłosi keynote-speach).

Gośćmi pięciu paneli dyskusyjnych będą m.in. Paweł Łatuszka, członek Prezydium Rady Koordynacyjnej, Weranika Capkała – opozycyjna polityczka białoruska oraz Klara Geywitz, wiceprzewodnicząca SPD.

Wszystkie debaty będą transmitowane online: www.minskforum.org. Transmisji będzie towarzyszył moderowany chat. Języki konferencji: niemiecki, białoruski, rosyjski i angielski.

Organizatorem XVIII MINSK FORUM jest deutsch-belarussische Gesellschaft (dbg) przy wsparciu MSZ RFN i we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera (Wilno), Fundacją Friedricha Eberta (Kijów), Fundacją Heinricha Bölla (Berlin), Belarusian Institute for Strategic Studies (Mińsk) i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej (Warszawa).

Informacje o programie i uczestnikach XVIII MINSK FORUM: www.minskforum.org

Kontakt:
Robert Michaelis
kierownik biura
deutsch-belarussische Gesellschaft e.V.
+49 178 408 67 88
E-Mail: press@minskforum.org