drukuj

20 lat Polski w UE: ku bezpiecznej Europie. Rocznicowa linia projektowa z ułatwioną ścieżką finansowania

20 lat Polski w UE: ku bezpiecznej Europie

Rocznicowa linia projektowa z ułatwioną ścieżką finansowania

20 lat temu, 1 maja 2004 r., Polska wraz z Węgrami, Słowacją, Słowenią, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Cyprem i Maltą przystąpiła do Unii Europejskiej. To największe rozszerzenie w historii Wspólnoty było także kamieniem milowym w drodze do integracji, pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu kontynentu.

Przystąpienie Polski do UE otworzyło całkowicie nową perspektywę. Rozwój ekonomiczny kraju przerósł wszelkie oczekiwania: Polska, ze swoimi niemal 40 milionami mieszkańców, uchodzi dzisiaj za nową potęgę gospodarczą Europy. Wojna w Ukrainie przyczyniła się dodatkowo do tego, że po 24 lutego 2022 r. w powszechnej świadomości Polska zyskała na znaczeniu jako pomost Unii Europejskiej na Wschód. Polska, jako bezpośredni sąsiad zaatakowanej Ukrainy, dysponuje – wraz z Niemcami – potencjałem do odegrania kluczowej roli w kształtowaniu przyszłej polityki UE wobec Rosji.

Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej i obaw związanych z wyzwaniami globalnymi, takimi jak migracja czy zmiany klimatu, rok 2024 daje powody do radości i nadziei: świętujemy nie tylko 20 lat w UE, ale też powrót Polski na europejską scenę polityczną, na której nowy, proeuropejski rząd chce odgrywać konstruktywną rolę i kształtować przyszłość Wspólnoty. Składając obietnice akcesyjne Ukrainie, Mołdawii i krajom Bałkanów Zachodnich, UE wyznaczyła sobie ambitne cele. Debatę na temat pogłębienia i poszerzenia Wspólnoty, dyskusję o reformach instytucjonalnych niezbędnych do zachowania przez Wspólnotę zdolności do działania, przyćmił jednak wzrost znaczenia prawicowych partii populistycznych, które stanowią poważne zagrożenie dla Europy i demokracji w roku wyborczym 2024.

W sytuacji nowego rozdania również dla relacji bilateralnych, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej stawia na aktywność proeuropejskiego społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach i rozpisuje jubileuszową linię projektową pod hasłem "20 lat Polski w UE: ku bezpiecznej Europie“.

Linia jubileuszowa ma umożliwić instytucjom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację wspólnych inicjatyw z ułatwioną ścieżką finansowania, aby docenić dotychczasowe osiągnięcia, spojrzeć krytycznie na kondycję Unii Europejskiej i zastanowić się nad jej przyszłością.

 

Kryteria wsparcia:

Co wspieramy?

 Preferowane tematy i zagadnienia:

·       20 lat rozszerzenia UE na Wschód: wnioski z myślą o dalszym rozszerzeniu Wspólnoty;

·       koncepcje reformy UE, aby mogła się rozszerzać i zachować przy tym sprawczość: zacieśnienie relacji, federalizacja, rdzeń Wspólnoty, przyszłość strefy euro itp.

·       koncepcje geopolityczne, podejmowane działania, zbrojenia: jak wzmocnić architekturę bezpieczeństwa w Europie wobec potencjalnej utraty amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa?

·       odbudowa Ukrainy i jej zbliżenie do UE jako wspólne zadanie Polski i Niemiec

·       szanse na ożywienie Trójkąta Weimarskiego. Co Polska i Niemcy mogą wspólnie osiągnąć w Europie dzięki nowemu zbliżeniu?

·       inicjatywy na rzecz wzmocnienia idei europejskiej i wspierania wspólnych wartości w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego;

·       inicjatywy, które wzmocnią świadomość kluczowego politycznego znaczenia Polski, ale także Ukrainy dla przyszłości i bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz uwrażliwią Wspólnotę na kwestie wschodnie.

Preferowane formy projektów:

·       seminaria, konferencje, dyskusje (również w formacie "bilateralnym+": np. Trójkąt Weimarski, Ukraina, kraje bałtyckie)

·       publikacje (dodatki do gazet, specjalne artykuły na portalach internetowych, analizy)

·       oryginalne i innowacyjne projekty z obszaru kultury i edukacji

Kto może złożyć wniosek?

·       polskie i niemieckie instytucje społeczeństwa obywatelskiego, którym bliska jest idea wspólnej Europy i dalszego rozszerzenie wspólnoty na Wschód z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do UE.

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.500 EUR. Jednocześnie dotacja może stanowić maks. 80% kosztów projektu.


Kiedy?
Termin składania wniosków:
15.02.2024 - 30.06.2024
Termin realizacji projektów:   22.03.2024-31.12.2024

Jak?

Wnioski w ramach linii dotacyjnej można składać co najmniej niż 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online: https://e-wnioski.fwpn.org.pl/. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach linii dotacyjnej „#20 lat w UE”.


Uwagi:

Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

 

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych.

Każdy z projektów powinien mieć zagwarantowaną odpowiednią widoczność. Mile widziane są projekty międzypokoleniowe, ale także przedsięwzięcia, które umożliwiają dialog między przedstawicielami świata polityki i społeczeństwa obywatelskiego.

Wypłata przyznanych środków następuje w dwóch ratach: 80% na początku, a 20% po przedłożeniu rozliczenia końcowego, które należy dostarczyć w terminie do 2 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronie internetowej FWPN.