drukuj

15 000 euro dla zwycięzców w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską 2009

Już tylko 10 dni zostało dziennikarzom, wydawcom i redakcjom na zgłaszanie materiałów do konkursu o XII Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2009 roku.

Spośród zgłoszonych prac jury nagrodzi te, które w szczególny sposób, rzeczowo i obiektywnie, przedstawiają codzienne życie w sąsiednim kraju, pokazują jego dokonania w dziedzinie polityki, gospodarki, kultury i społeczeństwa, przyczyniając się tym samym do pogłębiania wiedzy o sąsiednim państwie oraz do propagowania prawdziwego obrazu tego kraju.

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2009 przyznana zostanie w trzech kategoriach: PRASA, RADIO, TELEWIZJA, za prace (np. reportaże, komentarze, portrety, wywiady z politykami, pisarzami itp.) opublikowane w 2008 roku. Wysokość nagrody w każdej kategorii wynosi 5 000 euro.

Ogłoszenie nazwisk laureatów i uroczyste wręczenie nagrody nastąpi 18 czerwca 2009 roku w Szczecinie podczas II Polsko-Niemieckich Dni Mediów. Organizatorami konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacja Roberta Boscha oraz polskie i niemieckie regiony przygraniczne. Gospodarzem uroczystości wręczenia nagrody będzie Województwo Zachodniopomorskie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach: www.dnimediow.org oraz www.polsko-niemiecka-nagroda-dziennikarska.pl.

Prace w języku polskim prosimy przesyłać na adres:
Barbara Owsiak
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
tel.: +48 (22) 338 67 97 | tel. kom.: +48 601 28 00 09 | faks: +48 (22) 338 62 01

Prace w języku niemieckim prosimy przesyłać na adres: Manfred Krohe
Staatskanzlei Brandenburg, Geschäftsstelle Deutsch-Polnischer Journalistenpreis
Presse- und Informationsamt, Heinrich-Mann-Allee 107, D-14473 Potsdam
tel.: +49 (0331) 866 1282 | faks: +49 (0331) 866 1416