drukuj

„To be or not to be ... a European?”

Rozpoczyna się nowa edycja trójnarodowego konkursu dla młodzieży Young Europeans Award

Organizacje z Polski, Niemiec i Francji zapraszają młodych ludzi z krajów Trójkąta Weimarskiego w wieku do 21 lat do udziału w drugiej edycji Young Europeans Award  pod hasłem „To be or not to be... a European?“ Celem tego konkursu jest rozwój zarówno dialogu i wymiany pomiędzy tymi trzema krajami, jak również kontaktów ze zmieniającym się co roku krajem-gościem. Gościem honorowym w edycji przypadającej na lata 2017-2018 jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W czasach kiedy wydaje sie, że wśród naszych społeczeństw słabnie idea europejska, należy skupić się nad młodzieżą jako przyszłością naszego kontynentu. Konkurs Young Europeans Award zamierza zachęcić młodzież do zastanowienia się nad swoją wizją Europy i do aktywnego udziału w procesie europejskim.

Zaangażowane projekty młodych uczestników pierwszej edycji konkursu zmotywowały organizatorów do kontynuacji i rozszerzenia tego tematu w nowej edycji.

Wybór tematu projektu zależy od uczestników, a może on dotyczyć różnych dziedzin, np. geografii, kultury, dziennikarstwa, sztuki, a także społeczeństwa lub polityki. Do realizacji projektu mogą zostać wykorzystane dowolne środki: tekst, nagrania audio i wideo, fotografia, strony internetowe, a także przedstawienia artystyczne lub inne.

Projekty we współpracy z młodzieżą z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej są również mile widziane.

Zespoły mogą przesłać swoje projekty za pośrednictwem strony internetowej www.young-europeans-award.org do dnia 1 marca 2018 roku. Międzynarodowe jury pod przewodnictwem niemieckiego reżysera Volkera Schlöndorffa wyłoni zwycięski projekt. Wygrać można pobyt w Warszawie z oficjalną ceremonią wręczenia nagrody.

Konkurs, który rozpoczą się pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych i w ramach Trójkąta Weimarskiego, jest wspólną inicjatywą następujących instytucji: Fundacji Kultury Allianz (Allianz Kulturstiftung), Fundacji Hippocrène, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN), Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches Jugendwerk, DFJW/OFAJ), we współpracy z UK-German Connection.

Dalsze informacje: www.young-europeans-award.org