drukuj

#30latFWPN w spotach

W 30-lecie istnienia @FWPN prezentujemy wybór 100 projektów zrealizowanych przy udziale i finansowaniu naszej fundacji

Spoty pokazują pełne spektrum działalności FWPN: od projektów kulturalnych i edukacyjnych, samorządowych, po ekologiczne, historyczne i naukowe. Nie zapominamy oczywiście o istotnym wymiarze działalności FWPN w pierwszych latach istnienia, czyli o projektach infrastrukturalnych.

Spoty powstały we współpracy z wnioskodawcami Fundacji, którym serdecznie dziękujemy za przekazanie materiałów.

#30latFWPN #30JahreSdpZ