drukuj

#30latFWPN #Konferencja rocznicowa #LIVESTREAMING / 26.11.2021, godz. 11:00

Zapraszamy na transmisję live konferencji rocznicowej z okazji #30latFWPN.

Życzenia okolicznościowe przekażą Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych RP i Heiko Maas, Minister Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. W moderowanej przez Jerzego Haszczyńskiego i Joannę Marię Stolarek dyskusji udział wezmą członkowie fundacyjnych gremiów: Klara Geywitz, Dariusz Makiłła, Aleksandra Rybińska-Wróbel i Johannes von Thadden. Specjalne wystąpienie wygłosi Dietmar Woidke, koordynator niemiecko-polskiej współpracy międzyspołecznej i przygranicznej w MSZ RFN.

Livestream w jęz. polskim: https://fwpn.org.pl/streaming

Livestream auf Deutsch: https://sdpz.org/streaming

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, powołana do życia przed 30 laty przez rządy Polski i Niemiec dofinansowała dotychczas 16 tysięcy projektów i współtworzyła tym samym podstawy porozumienia polsko-niemieckiego. Łączna kwota dotacji przyznanych od 1991 do 2021 roku wynosi 1 344 325 007 zł.

Fundacja wsparła w tym czasie m.in. 4413 projektów edukacyjnych, w tym 797 konferencji, 785 sympozjów i seminariów, 511 wystaw,  269 spektakli teatralnych i operowych, 588 koncertów, 427 projektów filmowych; 519 partnerstw miast i gmin; ok. 40 projektów współpracy straży pożarnych, 199 projektów infrastrukturalnych w służbie zdrowia, w tym wyposażenie i rozbudowę 64 szpitali i 171 ośrodków pomocy społecznej, renowację domów opieki i spokojnej starości; 357 szkół, w tym rozbudowę i budowę 70 szkół podstawowych, 37 średnich i 117 miejsc spotkań młodzieży; uczestniczyła w odrestaurowaniu 458 zabytków (170 budynków świeckich i 308 sakralnych); 300 projektów ekologicznych, w tym 96 wodociągów, 13 systemów kanalizacji i 25 oczyszczalni ścieków.

Na platformie vimeo.com pod hasztagiem #30latFWPN znajdują się spoty reklamowe o wybranych projektach Fundacji.

 

Świętujcie z nami!