Zwiastun filmowy

Zwiastun filmu pt. "Noc w galerii" Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. "Noc w galerii" to film przygodowo-historyczny, opowiadający o historii relacjach polsko-niemieckich, o których młodzież zdążyła się już dowiedzieć z lekcji historii. Film przedstawia nowe spojrzenie na sąsiedztwo polsko-niemieckie. Podobnie jak prezentowana w 2011 roku w Berlinie wystawa "Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce", która stanowiła inspirację dla projektu, film odchodzi od dotychczasowej polsko-niemieckiej narracji historycznej i podejmuje próbę dekonstrukcji mitów. Za pośrednictwem filmu i przy pomocy pakietu edukacyjnego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej dociera do gimnazjów z gotową ofertą edukacyjną.

Opierając się na olbrzymich zasobach wystawy "Obok" proponujemy pakiety edukacyjne do wykorzystania na lekcjach wiedzy o kulturze. Scenariusze lekcji WOK można pobrać z naszej strony.

“Night in the Gallery” is an educational film that sets its focus on the intertwined history and culture of Poland and Germany. In the year 2012 the film had its opening nights in Warsaw and Berlin and has since then been available online at www.fwpn.org.pl/noc-w-galerii/. It scrutinizes a number of important historical events of the two countries. The perspective in this narrative is not a classical one, it rather takes an unusual approach by bringing historical events into a contemporary context. As one of the filmmakers Maciej Łubieński describes his intentions: “We did not want to look at history through the eyes of a monument.” “Night in the Gallery” aims at overcoming or at least offering an alternative to the classical historical narrative of Polish-German relations by deconstructing common myths. It also encourages the audience to reflect on the unusual neighborhood.