drukuj
Kalendarium

Wymiana grup fachowych leśników w celu doskonalenia zawodowego.

3 czerwca 2018 - 9 czerwca 2018 16:00 Gdańsk, Ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19

Program: Przybycie grupy leśników ok 10 osób z Niemiec na teren Polski jako kontynuacja wymiany grup fachowych w ramach wieloletniej współpracy, oddział Gdański PTL jest wyznaczony do przeprowadzenia wymiany grup fachowych leśników w 2018 roku. Jest to dalsza część wymiany, czyli rewizyta. Spotkania problemowe z zakresu leśnictwa są głównym punktem programu, odbywać się będą w terenie z leśnikami polskimi, wymiana doświadczeń i dyskusja w ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej w różnych uwarunkowaniach województwa pomorskiego. Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń leśników niemieckich z leśnikami polskimi pracującymi w nadleśnictwach RDLP Gdańsk.