drukuj
Kalendarium

Wykład / Uniwersytet Trzech Pokoleń

14 czerwca 2024 - 14 czerwca 2024 18:00 Berlin, Uniwersytet Humboldtów, sala 2094, HU, Unter der Linden 6

Temat wykładu: Przemiany ustrojowe na Białorusi oraz ich wpływ na stosunki polityczne z Polską W swoim wykładzie chciałbym dokonać analizy stosunków politycznych Polski z Białorusią i wpływu na nie przemian ustrojowych na Białorusi. W porównaniu z kontaktami polsko-rosyjskimi czy polsko-ukraińskimi, stosunki polsko-białoruskie charakteryzują się zdecydowanie mniejszą dynamiką i treścią. Bezprecedensowa skala wyborczych fałszerstw i bardzo brutalna reakcja struktur siłowych wobec pokojowych demonstracji tysięcy Białorusinów w sierpniu 2020 r. doprowadziły do punktu zwrotnego w polsko-białoruskich relacjach. Polska zajęła stanowisko zdecydowanego sprzeciwu wobec takich działań i aktywnie uczestniczyła w budowaniu międzynarodowego poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi. W odpowiedzi na nieustające represje wobec białoruskich obywateli, strona polska przyjęła około 100 tysięcy osób, które opuściły bądź zostały zmuszone do wyjazdu z Białorusi i aktywnie włączyła się w działania na rzecz wsparcia demokratycznych przemian na Białorusi.

Files available for downloads

Cannot render www.UTP.berlin/aktualnosci