drukuj
Kalendarium

Wykład na Uniwersytecie Trzech Pokoleń w Berlinie

17 maja 2024 - 17 maja 2024 18:00 Berlin, Humboldt-Universität, Unter der Linden 6

Prof. Andrij Portnow Andrij Portnow (Andrii Portnov/Андрій Портнов) jest profesorem historii Ukrainy na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz dyrektorem Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies. Absolwent uniwersytetów w Dnieprze (mgr historii) i Warszawie (mgr kulturoznawstwa), obronił pracę doktorską (2005) na temat emigracji ukraińskiej w Polsce międzywojennej w Instytucie ukrainoznawstwa im. Iwana Krypiakewycza we Lwowie. W latach 2006–2010 pracował jako redaktor naczelny kijowskiego czasopisma humanistycznego „Ukraїna Moderna”. W 2012 roku przyjechał do Berlina jako stypendysta Instytutu Studiów Zaawansowanych (Wissenschaftskolleg zu Berlin) i rozpoczął wykłady na Uniwersytecie Humboldtów. W latach 2014–2015 był Alexander-von-Humboldt Fellow w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz w Centrum Historii Współczesnej (ZZF) w Poczdamie. W 2015 roku otrzymał nagrodę Barona Velge i poprowadził cykl wykładów jako International Chair for the History of the Second World War na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Prowadził badania i wykładał na Uniwersytetach w Bazylei, Cambridge, Genewie, Poczdamie, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, SciencesPo Paris, SciencesPo Lyon, Instytucie Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu, Historisches Kolleg w Monachium. W 2015 roku zainicjował i współtworzył Berlin-Brandenburg Ukraine Initiative (BBUI), która w 2016 roku przekształciła się w PRISMA UKRAЇNA Research Network Eastern Europe przy Forum Transregionale Studien Berlin. W 2022 roku otrzymał nagrodę DIALOGu Towarzystwa Polsko-Niemieckiego za „zaangażowanie w dzielenie się wiedzą o Ukrainie i jej historycznych powiazaniach w Europie”. Profesor Portnow jest autorem oraz redaktorem dziesięciu książek w pięciu językach. Większość jego publikacji poświęcona jest historii intelektualnej, historiografii, studiom nad ludobójstwami i pamięcią w Polsce, Rosji i Ukrainie. W Polsce publikował w „Kwartalniku Historycznym”, „Mówią wieki”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Pamięci i sprawiedliwości”, „Przeglądzie Politycznym”, „Polityce”, „Więzi”, „Znaku”. Jest współredaktorem tomów “Official History in Eastern Europe” (Osnabrück, 2020) oraz “Histoire partagée, mémoires divisées. Ukraine, Russie, Pologne“ (Lozanna, 2020). Jest autorem pierwszej angielskojęzycznej biografii miasta rodzinnego – „Dnipro. An Entangled History of a European City” (Boston: Academic Studies Press, 2022). Temat: Polska i Ukraina: wspólna historia, asymetryczna pamięć Jakie czynniki historyczne, językowe, geograficzne i geopolityczne determinowały dynamikę stosunków polsko-ukraińskich? Jakie były główne różnice między polskimi i ukraińskimi projektami narodowymi i jak przebiegała debata na temat historycznego pojednania obu narodów? Jaką rolę w tych debatach odegrały strony trzecie, w szczególności Niemcy i Rosja? Moderacja: dr hab. Brygitta Helbig

Files available for downloads

Cannot render https://utp.berlin/aktuell