drukuj
Kalendarium

Wykład na Polskim Uniwersytecie Trzech Pokoleń w Berlinie przy Uniwersytecie Humboldtow

16 lutego 2024 - 16 lutego 2024 18:00 Berlin, Unter der Linden 6, sala 2094

Jan Sowa – dialektyczno-materialistyczny teoretyk i badacz społeczny. Doktor socjologii, habilitował się z kulturoznawstwa. Był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz kuratorem programu dyskursywnego Biennale Warszawa. Prowadził badania i wykładał w Polsce i za granicą, m.in na Uniwersytecie Sao Paulo, w Akademii Sztuk Świata w Kolonii oraz w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu. Obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor wielu artykułów i książek, m.in. Fantomowe ciało króla (2012), Inna Rzeczpospolita jest możliwa (2015) oraz – wspólnie z Krzysztofem Wolańskim – Sport nie istnieje (2017). Ostatnio ukazał się zredagowany przez niego wspólnie z Ekateriną Degot i Davidem Riffem tom Perverse Decolonization? (Archive Books, Berlin 2021). Mapowanie rzeczywistości. Europa Wschodnia jako podmiot braku Był taki czas na początku lat 90. ubiegłego stulecia, kiedy wydawało się, że różnice między Wschodem a Zachodem zostaną szczęśliwie przezwyciężone i Europa w dłuższej perspektywie czasowej zjednoczy się w jednorodną całość społeczną, kulturową i polityczną. Tak miała wyglądać nasza wersja słynnego końca historii obwieszczonego przez Francisa Fukuyamę w 1990 roku. Dziś trudno jest już uwierzyć w podobną utopię. Podział między Zachodem a Wschodem Europy nie wygląda na pozostałość zimnej wojny ani na wynalazek Oświecenia, jak twierdził kiedyś Larry Wolff. Przekrojowe spojrzenie na mapy Europy, dawne i obecne – od aktualnej jakości powietrza, przez geografię pańszczyzny we wczesnych czasach nowożytnych aż po ekspansję Cesarstwa Rzymskiego w I wieku naszej ery – ujawnia głęboki podział między Zachodem a Wschodem kontynentu, który systematycznie reprodukuje się pomimo wielu zasadniczych zmian społecznych, politycznych i kulturowych. Wykład Mapowanie rzeczywistości. Europa Wschodnia jako podmiot braku Jana Sowy podejmie próbę eksploracji owego historycznego rozłamania kontynentu europejskiego oraz wyjaśnienia tego zjawiska przy pomocy narzędzi konceptualnych teorii systemów-światów Immanuela Wallersteina oraz psychoanalizy Lacanowskiej.

Files available for downloads

Cannot render www.UTP.berlin