drukuj
Kalendarium

Współpraca samorządów gminy Szczecinek i Gellersen

7 września 2023 - 10 września 2023 15 Szczecinek, Szczecinek ul.Pilska 3

Zaplanowane działania będą obejmować obustronne uczestnictwo partnerów w następujących wydarzeniach: w prelekcjach, seminariach, wyjazdach studyjnych, panelach dyskusyjnych (współpraca i strategia obchodów 30- lecia partnerstwa), spotkaniach w grupach z rodzinami goszczącymi, wyjazdy tematyczne: do Dobrzycy, Kołobrzegu, Gwdy Wielkiej i Turowa oraz do Szczecinka. Realizowane będą tematy, dotyczące gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, energii odnawialnej wraz z kierunkami rozwoju, opieki senioralnej oraz opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wizyty dotyczą zapoznania się z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, gminnych Klubów Senior +, szkół i przedszkoli. Spotkanie integracyjne obejmie uroczystą kolację wraz z gośćmi, zabawę taneczną i poznawanie tradycji i kultury oraz polskich zwyczajów kulinarnych. Udział w dożynkach będzie obejmował uczestnictwo w tradycyjnym ceremoniale, prezentację rolnictwa, sprzętu, stoisk regionalnych i potraw lokalnych. Grupą docelową stanowić będą mieszkańcy gmin, to jest przedstawiciele instytucji i jednostek partnerskich, sołectw, radnych, członków stowarzyszeń, a także mieszkańcy otwarci na współpracę.

Files available for downloads