drukuj
Kalendarium

Współpraca polskich i niemieckich ekspertów w zakresie edukacji kulturalnej

1 marca 2019 - 30 listopada 2019 Gdańsk/ Frankfurt

Projekt zakłada wymianę grupy edukatorów i pracowników z różnych instytucji z Gdańska i Frankfurtu nad Menem (po 12 osób na miasto). W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie wizyty studyjne (dla pracowników niemieckich w Gdańsku i dla pracowników polskich we Frankfurcie). Każda wizyta będzie trwała 5 dni. Dla gości zagranicznych przygotowany będzie szczegółowy wstęp do hospitowanych warsztatów, podsumowanie, materiały oraz ew. tłumaczenie w trakcie zajęć. Po południu każdego dnia spotkamy się na seminarium i omówimy metodologię warsztatów, techniki, doświadczenia. W ramach tych szkoleń zaproponujemy 12 warsztatów. Każdy uczestnik wizyty wybierze, które z zajęć najbardziej go interesują i są przydatne w codziennej pracy. Warsztaty przeprowadzone będą w języku narodowym dla wybranych grup odbiorców lokalnych (osób w różnym wieku, o różnych potrzebach, z różnych środowisk, z wykorzystaniem różnych aspektów edukacji kulturalnej). Po seminarium w Gdańsku osoby prowadzące (nieodpłatnie) zajęcia, wyjadą do Frankfurtu i przejdą przez identyczny schemat wizyty i zajęć prowadzonych tym razem przez niemieckich uczestników Gdańskiego zjazdu. Dojdzie do pełnej wymiany ról i wiedzy.