drukuj
Kalendarium

Wpływy kulturalne w strefie hanzeatyckiej w średniowieczu i epoce nowożytnej. Między historią globalną a lokalną recepcją fenomenu historycznego

29 maja 2023 - 2 czerwca 2023 Toruń, Pl. Rapackiego 1

Głównym celem projektu jest organizacja konferencji poświęconej wpływom kulturowym w strefie hanzeatyckiej. W programie konferencji znajduje się także prezentacja przez młodych badaczy projektów dotyczących historii Hanzy. Konferencji towarzyszyć będzie koncert „Europäischen Hanse-Ensembles“, którego program obejmuje dzieła muzyczne z Gdańska z XVI w. Tym samym koncert uzupełnia problematykę podejmowaną w czasie obrad naukowych. Koncepcja konferencji nawiązuje do polskich i niemieckich badań nad transferem kulturowym w okresie urbanizacji strefy bałtyckiej na prawie niemieckim. Wpływy kulturowe będą analizowane w ramach interdyscyplinarnej współpracy historyków, historyków sztuki, archeologów, muzykologów, historyków prawa i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Files available for downloads