drukuj
Kalendarium

Warsztaty plastyczne w ramach projektu Heinrich Schulz-Beuthen. Życie - twórczość - inspiracje"

20 lutego 2015 - 15 czerwca 2015 Bytom, pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom

W lutym 2015 r. uczniowie Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Częstochowie przystąpili do udziału w projekcie pt. „Heinrich Schulz-Beuthen. Życie–twórczość–inspiracje”, realizowanego przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu we współpracy z artystą-plastykiem Grażyną Burzak.

Pod okiem malarki uczestnicy przygotowywać będą prace inspirowane twórczością Heinricha Schulza-Beuthena (1838–1915), kompozytora urodzonego w Bytomiu. W ramach projektu dzieci cyklicznie uczestniczą w spotkaniach z Grażyną Burzak, która, bazując na utworach muzycznych Heinricha Schulza-Beuthena, wprowadza je w tajniki sztuki malarskiej. Uczniowie poznają różnorodne zjawiska artystyczne i uczą się własnego sposobu interpretacji dzieł sztuki. Będą one punktem wyjścia dla dalszych działań artystycznych. W trakcie warsztatów powstał już zestaw ciekawych prac plastycznych, będących obrazem dziecięcej wrażliwości i ekspresji plastycznej i muzycznej. Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane na wystawie podsumowującej projekt.