drukuj
Kalendarium

Warszat teatralny Wilgotna Matka Ziemia

8 września 2021 - 15 września 2021 18.00 Drzemlikowice, 55-200 Oława

PL Projekt "Feuchte Mutter Erde" jest spotkaniem aktorów i tancerzy z PL, DE i BY. Cel to zwrócenie uwagi na wagę roli kobiety w społeczeństwie obywatelskim. Podczas warsztatów nastąpi wymiana doświadczeń w zakresie współczesnej techniki Pantomimy oraz powstanie plenerowe widowisko Teatralno-Filmowe, zaprezentowane osobom o utrudnionym dostępie do kultury oraz udostępnione online w DE, PL i BY. Główny temat prezentacji to archetyp Kobiecy obecny w Naturze i Ekologii, odkrywany dzisiaj na nowo. W projekcie weźmie udział 15 uczestników, po 5 osób z każdego kraju. Uczestnicy z DE PL przyjadą na warsztat, z BY będzie obecny prowadzący, pozostali uczestnicy projektu obecni będą online poprzez współczesną aplikację intermedialną. Uczestnicy projektu wykreują wspólny scenariusz prezentacji końcowej. Prowadzący Józef Markocki PL - zawodowy aktor Mim, reżyser Viacheslav Inozemcev BY- tancerz butoh, reżyser. Projekt odbędzie w Ośrodku Pracy Twórczej Dreamland w zabytkowej wsi Drzemlikowice utworzonym w XIX w. poniemieckim młynie wodnym w otoczeniu natury. Możliwa realizacja online całości projektu zgodnie z aktualnymi przepisami. DE Das Projekt "Feuchte Mutter Erde" ist ein Treffen von Schauspielern und Tänzern aus PL, DE und BY. Ziel ist es, auf die Bedeutung der Rolle der Frau in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Während der Workshops findet ein Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der modernen Pantomimetechnik und eine Open-Air-Theater- und Filmvorführung für Menschen mit schwerem Zugang zur Kultur statt. und online in DE, PL und BY zur Verfügung gestellt. Das Hauptthema der Präsentation ist der in Natur und Ökologie präsente weibliche Archetyp, der heute wiederentdeckt wird. An dem Projekt nehmen 15 Teilnehmer teil, 5 Personen aus jedem Land. Teilnehmer von DE PL werden zum Workshop kommen, aus BY Dozent wird da sein, andere Projektteilnehmer werden online über eine moderne intermediale Anwendung anwesend sein. Regisseur Józef Markocki PL - professioneller Mim Schauspieler, Regisseur, Viacheslav Inozemcev BY - Butoh-Tänzer, Regisseur Das Projekt findet im Dreamland Creative Work Center im historischen Dorf Drzemlikowice statt, das im 19. Jahrhundert in einer nachdeutschen Wassermühle inmitten der Natur errichtet wurde. Mögliche Online Umsetzung des gesamten Projekts gemäß aktueller Vorschriften.

Files available for downloads