drukuj
Kalendarium

Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu

18 maja 2017 - 31 grudnia 2017 Wschowa, Pl. Zamkowy 2

Wystawa czasowa Muzeum Ziemi Wschowskiej „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu” wpisuje się w obchody jubileuszu 500-lecia reformacji. Wschowa, obok Torunia, przez wieki stanowiła najsilniejsze centrum luteranizmu w Polsce. Zgromadzone w przestrzeni muzealnej zabytki poprowadzą widza w głąb bogatej historii wschowskich luteranów oraz protestantów żyjących w okolicy Wschowy. Po raz pierwszy, we wschowskim muzeum zaprezentowane zostaną liczne eksponaty ze zbiorów muzeów, bibliotek, archiwów, z Polski i Niemiec prezentujące bogatą spuściznę protestanckich mieszkańców królewskiego miasta; prywatnego ośrodka miejskiego Szlichtyngowej, a także małych parafii wiejskich. Łącznie na wystawie eksponowanych będzie blisko 200 obiektów z ponad 20 instytucji. Wystawa czasowa „Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum wielkopolskiego protestantyzmu” została dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” kwotą 149.000 zł. Wkład własny do projektu zapewniła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (30.000 zł) oraz Pełnomocnik Rządu Federalnego do spraw Kultury i Mediów z Etatu Referatu Kultury byłych Ziem Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej oraz Wołynia i Galicji (4.000 euro).

Files available for downloads